Všeobecné obchodní podmínky

 
Podmínky ochrany osobních údajů
 
I. Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Lubomír Řiháček IČ 05801753 se sídlem Rebešovická 141/13, 643 00, Brno – Chrlice   (dále jen: „správce“).
 

Kontaktní údaje správce jsou
email: info@zahrady-rihacek.cz
telefon: +420 774 650 049
 
 
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:
 
II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 
III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
 
IV. Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 
V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby.
Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.
 
VI. Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 
VIII. Závěrečná ustanovení
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
Tyto podmínky se vztahují na tři situace:
Zákazník si u Vás objednal zboží nebo služby a Vy zpracováváte osobní údaje pro splnění objednávky.
Zákazník si u Vás objednal zboží nebo služby a Vy zpracováváte osobní údaje pro splnění objednávky. Těmto zákazníkům zároveň posíláte obchodní sdělení (např. newslettery).
Zpracováváte osobní údaje i jiných osob, než zákazníků pro účely marketingu, pokud Vám tyto osoby poskytly osobní údaje a daly Vám souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.

Prunus avium ‚Sylvia‘

Třešeň úzce pyramidální odrůda
Sylvia tresen

VZRŮST

středně vysoký strom

VÝŠKA

2-3m

ŠÍŘKA

1-2m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

6TT

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Dozrávání třešní a višní je řazeno dle rannosti do Třešňových týdnů: 1. Třešňový týden 24.5.–6.6.
2. Třešňový týden 8.6.–18.6.
3. Třešňový týden 20.6.–30.6.
4. Třešňový týden 2.7.–12.7.
5. Třešňový týden 14.7.–24.7.
6. Třešňový týden 26.7.–8.8.
7. Třešňový týden 10.8.–20.8.

Sylvia: zraje na přelomu 6. a 7. třešňového týdne. Plody jsou velké až 10g. Odrůda velmi slabě roste. Často je označována jako sloupová odrůda. Bohužel sloupovité odrůdy jsou pouze u jabloní. V případě třešní se jedná o stromy se silně redukovaným růstem. Pěstováním můžeme dosáhnout úzce kuželovitého tvaru. Hodí se tedy i pro menší zahrady.

Malus domestica ‚Redcats®‘

Jabloň sloupovitá odrůda
Redcats

VZRŮST

střední keř

VÝŠKA

2-3m

ŠÍŘKA

0,4-0,5m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

zimní

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Sloupovité jabloně: výraznou předností je nízká náročnost na prostor a zároveň okrasná hodnota stromu. Ta je daná  sloupovitým růstem stromu oproti klasickým jabloním.

Redcats: jabloně nesoucí středně velké až velké plody. Mají lesklou červenou a pevnou slupku. Dužnina je křupavá, šťavnatá s vyváženou sladkokyselou chutí. Jsou odolné strupovitosti, padlí a rakovině. Strom se dokáže účinně bránit náletům mšic. Plody jsou podobné známé odrůdě Gala.

Pěstování: Jedná se o středně pozdní odrůdu, která dozrává od poloviny září a dá se dobře skladovat až do konce zimy. Je cizosprašná a potřebuje jinou odrůdu jabloně pro opylení. Nejvhodnějšími opylovači jsou její příbuzné sloupovité jabloně Suncats a Greencats.

Malus domestica ‚Greencats®‘

Jabloň sloupovitá odrůda
Greencats

VZRŮST

střední keř

VÝŠKA

2-3m

ŠÍŘKA

0,4-0,5m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

zimní

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Sloupovité jabloně: výraznou předností je nízká náročnost na prostor a zároveň okrasná hodnota stromu. Ta je daná  sloupovitým růstem stromu oproti klasickým jabloním.

Greencats: jabloně nesoucí středně velké až velké plody. Mají lesklou výrazně zelenou pevnou slupku. Dužnina je křupavá, šťavnatá se sladkokyselou chutí. Jsou odolné strupovitosti, padlí a rakovině. Strom se dokáže účinně bránit náletům mšic. Plody jsou podobné odrůdě Grany Smith.

Pěstování: Jedná se o středně pozdní odrůdu, která dozrává od poloviny září a dá se dobře skladovat až do konce zimy. Je cizosprašná a potřebuje jinou odrůdu jabloně pro opylení. Nejvhodnějšími opylovači jsou její příbuzné sloupovité jabloně Suncats a Redcats.

Juglans Regia ‚Jupiter‘

Ořešák královský
oresakjuglans-regia-Jupiter

VZRŮST

vysoký strom/td>

VÝŠKA

10-20m

ŠÍŘKA

10-20m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

méně nápadná avšak zajímavá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

IX, polopapírák

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Ořešáku nesvědčí suché půdy, proto jej vysaďte do vlhké a prodyšné zeminy, na slunné místo. Nejlépe se mu povede poblíž pramene, kde vyroste ve statný strom. Zajistíte tak dvě důležité věci. 1. ořešák bude hojně plodit a za 2. tráva (půdopokryvné či stínomilné rostliny) pod ním nebude mít problémy s růstem.

Jupiter: je středně bujný, korunu vytváří vzpřímenou, středně hustou. Plod je velmi velký, vejčitý s polopapírovou skořápkou. I jádro je velké, světlehnědé barvy, dobře luštitelné. Velikostí plodů je to jeden z největších ořechů v našem sortimentu.Chuť má nasládlou, aromatickou. Plodnost je brzká, téměř pravidelná.

Ořešák královský se rozděluje na jednotlivé typy – papíráky, polopapíráky a kameňáky. „Polopapíráky jsou kvalitní, středně velké a snadno loupatelné. Mají také delší trvanlivost. Papíráky jsou často děravé a plesnivé, většinou se nepěstují. Jako kameňáky jsou označovány malé a tvrdé plody semenáčů, které vydrží déle než papíráky.“ Velké odrůdy – papíráky – se velice snadno loupou, ale vydrží vám kratší dobu než polopapíráky, přibližně do konce roku. Záleží také, jak je máte uložené, nejdéle se uchovají vyloupané v mrazáku.

Nejvhodnějším druhem k pěstování jsou tedy polopapíráky, které tvoří zlatý střed a najdete mezi nimi novější, vyšlechtěné odrůdy.

Juglans Regia ‚Seifersdorfský‘

Ořešák královský
Juglans

VZRŮST

vysoký strom/td>

VÝŠKA

10-20m

ŠÍŘKA

10-20m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

méně nápadná avšak zajímavá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

IX, polopapírák

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Ořešáku nesvědčí suché půdy, proto jej vysaďte do vlhké a prodyšné zeminy, na slunné místo. Nejlépe se mu povede poblíž pramene, kde vyroste ve statný strom. Zajistíte tak dvě důležité věci. 1. ořešák bude hojně plodit a za 2. tráva (půdopokryvné či stínomilné rostliny) pod ním nebude mít problémy s růstem.

Seifersdorfský: roste bujně, korunu vytváří vznosnou, kulovitou, pravidelnou. Odrůda je vhodná pro všechny oblasti, má vysokou odolnost proti nízkým teplotám ve dřevě. Plod je velký, kulovitý až mírně oválný, se světle hnědou polopapírovou skořápkou. Jádro má velké, slámově žluté, dobře luštitelné. Chuť je velmi dobrá, sladká, příjemně lahodná. Plodnost je brzká, velká, pravidelná.

Ořešák královský se rozděluje na jednotlivé typy – papíráky, polopapíráky a kameňáky. „Polopapíráky jsou kvalitní, středně velké a snadno loupatelné. Mají také delší trvanlivost. Papíráky jsou často děravé a plesnivé, většinou se nepěstují. Jako kameňáky jsou označovány malé a tvrdé plody semenáčů, které vydrží déle než papíráky.“ Velké odrůdy – papíráky – se velice snadno loupou, ale vydrží vám kratší dobu než polopapíráky, přibližně do konce roku. Záleží také, jak je máte uložené, nejdéle se uchovají vyloupané v mrazáku.

Nejvhodnějším druhem k pěstování jsou tedy polopapíráky, které tvoří zlatý střed a najdete mezi nimi novější, vyšlechtěné odrůdy.

Juglans Regia ‚Mars‘

Ořešák královský
oresak-vlassky-mars

VZRŮST

vysoký strom/td>

VÝŠKA

10-20m

ŠÍŘKA

10-20m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

méně nápadná avšak zajímavá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

IX, polopapírák

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Ořešáku nesvědčí suché půdy, proto jej vysaďte do vlhké a prodyšné zeminy, na slunné místo. Nejlépe se mu povede poblíž pramene, kde vyroste ve statný strom. Zajistíte tak dvě důležité věci. 1. ořešák bude hojně plodit a za 2. tráva (půdopokryvné či stínomilné rostliny) pod ním nebude mít problémy s růstem.

Mars: je česká odrůda oblíbeného ořešáku z roku 1976. Jedná se o vysoký strom s atraktivním olistěním. Jeho listy jsou velké, sytě zelené, lichozpeřené a raší pozdě. Mají osobitou vůni. Květy jsou jehnědy a v případě této odrůdy vykvétají velmi pozdě, takže je vhodný i do okrajových poloh pěstování ořešáků. Plody jsou vlašské ořechy s polotvrdou skořápkou, tzv. polopapírák, větší velikosti, dobře se luští. Mars plodí již jako mladší strom a dozrává ke konci září. Je samosprašný a plodnost je bohatá a spolehlivá.

Ořešák královský se rozděluje na jednotlivé typy – papíráky, polopapíráky a kameňáky. „Polopapíráky jsou kvalitní, středně velké a snadno loupatelné. Mají také delší trvanlivost. Papíráky jsou často děravé a plesnivé, většinou se nepěstují. Jako kameňáky jsou označovány malé a tvrdé plody semenáčů, které vydrží déle než papíráky.“ Velké odrůdy – papíráky – se velice snadno loupou, ale vydrží vám kratší dobu než polopapíráky, přibližně do konce roku. Záleží také, jak je máte uložené, nejdéle se uchovají vyloupané v mrazáku.

Nejvhodnějším druhem k pěstování jsou tedy polopapíráky, které tvoří zlatý střed a najdete mezi nimi novější, vyšlechtěné odrůdy.

Rubus idaeus ‚Polana Rosa‘

Malina
polana rosa

VZRŮST

nízký keř

VÝŠKA

1-1,2m

ŠÍŘKA

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

od VII.

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Polana Rosa: jedna z nejlepších žlutoplodých odrůd plodící na jednoletýchvýhonech. Plody jsou velké, zlatožluté a velmi lahodné!

Plody jsou středně velké, žluté, aromatické a příjemně sladké. Plodnost tohoto maliníku je velmi vysoká a pravidelná.

Pěstování: výhodou je, že tato odrůda plodí na jednoletém dřevě. Po sklizni nebo na sklonku zimy v podstatě celý porost pokosíme krátce u země a na jaře maliní znovu obrůstá z kořenů.

Ribes rubrum ‚Tisel‘

Rybíz
tisel

VZRŮST

nízký keř

VÝŠKA

1-1,2m

ŠÍŘKA

0,5-1m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

I. polovina VII.

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Tisel: je odrůda raného černého rybízu.

Jednoduše pěstovatelná odrůda rybízu. Je odolný ke všem houbovým chorobám. Vyznačuje se pravidelnou vysokou plodností. Hrozny jsou velmi dlouhé, hustě osazené bobulemi. Ty jsou velké a červené.

Pěstování: samosprašný rybíz, upřednostňující pravidelný prosvětlovací řez oproti hlubokým zásahům. Rozestup při výsadbě: cca 1 m

Ribes rubrum ‚Losan‘

Rybíz
losan

VZRŮST

nízký keř

VÝŠKA

1-1,2m

ŠÍŘKA

0,5-1m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

I. polovina VII.

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Losan: je domácí odrůda raného červeného rybízu.

Jednoduše pěstovatelná odrůda rybízu. Je odolný ke všem houbovým chorobám. Vyznačuje se pravidelnou vysokou plodností. Hrozny jsou velmi dlouhé, hustě osazené bobulemi. Ty jsou velké a červené.

Pěstování: samosprašný rybíz, upřednostňující pravidelný prosvětlovací řez oproti hlubokým zásahům. Rozestup při výsadbě: cca 1 m

Ribes rubrum ‚Detvan‘

Rybíz
roseta

VZRŮST

nízký keř

VÝŠKA

1-1,2m

ŠÍŘKA

0,5-1m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

I. polovina VII.

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Detvan: je domácí odrůda raného červeného rybízu.

Jednoduše pěstovatelná odrůda rybízu. Je odolný ke všem houbovým chorobám. Vyznačuje se pravidelnou vysokou plodností. Hrozny jsou velmi dlouhé, hustě osazené bobulemi. Ty jsou velké a červené.

Pěstování: samosprašný rybíz, upřednostňující pravidelný prosvětlovací řez oproti hlubokým zásahům. Rozestup při výsadbě: cca 1 m

Ribes grossularia ‚Mucorines’

Angrešt
Mucorines

VZRŮST

nnízký keř

VÝŠKA

1-1,2m

ŠÍŘKA

0,5-1m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

polovina VII.

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Mucorines: zelenoplodý angrešt, který vyniká svými pěstitelsými vlastnostmi a středně velkými chutnými plody.

Jedná se o velice oblíbený maďarský angrešt, který je rezistentní vůči americkému padlí a listové skvrnitosti.

Pěstování: angrešty jsou oproti rybízům citlivější na dlouhodobé sucho. To se projevuje krněním plodů a předčasným opadem listů. Proto je vhodné vysadit rostliny na místa, která nepodléhají dlouhodobému vysychání, pozor na přemokření! Oproti rybízům dobře snáší i polostín.

Ribes grossularia ‚Invicta‘

Angrešt
invicta

VZRŮST

nnízký keř

VÝŠKA

1-1,2m

ŠÍŘKA

0,5-1m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

polovina VII.

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Invicta: žlutoplodý angrešt, který vyniká svými pěstitelsými vlastnostmi a středně velkými chutnými plody.

Jedná se o velice oblíbený angrešt, který je vysoce odolný vůči americkému padlí a listové skvrnitosti.

Pěstování: angrešty jsou oproti rybízům citlivější na dlouhodobé sucho. To se projevuje krněním plodů a předčasným opadem listů. Proto je vhodné vysadit rostliny na místa, která nepodléhají dlouhodobému vysychání, pozor na přemokření! Oproti rybízům dobře snáší i polostín.

Ribes grossularia ‚Nesluchowski‘

Angrešt
nesluchowski

VZRŮST

nnízký keř

VÝŠKA

1-1,2m

ŠÍŘKA

0,5-1m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

polovina VII.

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Nesluchowski: červenoplodý angrešt, který vyniká svými pěstitelsými vlastnostmi a velkými chutnými plody.

Jedná se o velice oblíbený angrešt, který je rezistentní na americké padlí a zároveň odolný na skvrnitost listů.

Pěstování: angrešty jsou oproti rybízům citlivější na dlouhodobé sucho. To se projevuje krněním plodů a předčasným opadem listů. Proto je vhodné vysadit rostliny na místa, která nepodléhají dlouhodobému vysychání, pozor na přemokření! Oproti rybízům dobře snáší i polostín.

Prunus domestica ‚Sylvia‘

Pološvestka
sylvia

VZRŮST

středně vysoký strom

VÝŠKA

2-6m

ŠÍŘKA

2-4m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

I. dekáda VIII.

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Sylvia: jedná se o novinku v sortimentu slivoní. Stromy jsou tolerantní k šarce. Plody jsou výrazné svojí chutí a velikostí. Odrůda je částečně samosprašná.

Prunus armeniaca ‚Early Orange‘

Meruňka
Early Orange

VZRŮST

středně vysoký strom

VÝŠKA

3-4m

ŠÍŘKA

2-4m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

I. dekáda VII.

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Early Orange: jedná se o dalšího úspěšného zástupce šlechtění USA. Pro velké a atraktivní plody se stala velmi rychle oblíbenou odrůdou.

Plody jsou vhodné pro přímý konzum. Můžeme ji vysazovat ve všech oblastech vhodných pro meruňky. V okrajových oblastech vyžaduje chráněné stanoviště.

Pěstování: růst je slabý, korunu vytváří otevřenou a proto vhodným tvarem pěstování je tvar duté koruny. Plodnost je velká a pravidelná, plody jsou velké, oválné až vejčité. Stromy jsou odolné vůči šarce.

Prunus armeniaca ‚Goldrich‘

Meruňka
goldrich

VZRŮST

středně vysoký strom

VÝŠKA

3-4m

ŠÍŘKA

2-4m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

II. dekáda VII.

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Goldrich: jedná se o perspektivní šlechtění z USA. Pro velké a atraktivní plody se stala velmi rychle oblíbenou odrůdou.

Plody jsou vhodné pro přímý konzum, ale i k následnému zpracování. Můžeme ji vysazovat ve všech oblastech vhodných pro meruňky. V okrajových oblastech vyžaduje chráněné stanoviště.

Pěstování: růst je slabý, korunu vytváří otevřenou a proto vhodným tvarem pěstování je tvar duté koruny. Plodnost je velká a pravidelná, plody jsou velké, oválné až vejčité. Chuť je v prvních dnech nakyslá, později sladce navinulá. Odolnost proti hobouvým chorobám je střední, proti nízkým teplotám ve dřevě i v květu vysoká.

Prunus domestica ‚Stanley‘

Pološvestka
stanley

VZRŮST

středně vysoký strom

VÝŠKA

2-6m

ŠÍŘKA

2-4m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

II. dekáda IX.

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Stanley: pološvestka byla vyšlechtěna na počátku 20. století v USA. Jedná se o jednu z nejchutnějších odrůd švestek se sladkými, středně velkými až velkými plody. Dužina je žlutooranžová, jde lehce od pecky, slupka je tmavě fialová, ojíněná. Plody jsou výtečné čerstvé, zralé jsou dostatečně pevné pro kompotování a vysoký obsah cukru zaručuje výbornou chuť i sušeným plodům.

Kvete v pozdním jaru a je z velké části samosprašná, přesto jiná odrůda švestek nebo blum dokáže úrodu znásobit. Ale i samotná plodí dostatečně. Zraje ke konci září.

Pěstování: Odrůda je ověřená pro úrodnost i mrazuvzdornost. Dokonce lépe se jí daří v oblastech s chladným a vlhkým jarem. Švestky jsou obecně vyšší stromy než například broskvoně ale dají se snadno udržovat řezem ve výšce do 2-3m. Zejména mladé stromky by se měly stříhat, aby zmohutněly větve unesly všechno ovoce.

Prunus domestica ‚Althanova Ryngle‘

Renklóda
althanova ryngle

VZRŮST

středně vysoký strom

VÝŠKA

2-4m

ŠÍŘKA

2-4m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

II. dekáda VIII.

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Althanova ryngle: odrůda renklódy, českého původu, která byla vyšlechtěna ve Svojšicích na Kolínsku z pecky Zelené renklódy. Růst je silný až velmi silný. Koruna je široce kulovitá, často poněkud hustější.. Výhony jsou tlusté a dosti dlouhé. Větve obrůstají řidším obrostem. Stromy kvetou středně raně a jsou cizosprašné. Mezi vhodné opylovače patří Zelená renklóda , Oullinská a Vlaška.

Plody jsou velké (35-45 g), kulaté, slupka má fialově načervenalou barvu. Stopka je průměrně dlouhá. Dužnina je oranžově žlutá, pevná a dosti šťavnatá. Chuť je sladce navinulá až nasládlá, aromatická, velmi dobrá. Pecka je malá a dobře se odlučuje od dužniny. Stromy do plodnosti vstupují středně pozdně (ve 3.-5. roce po výsadbě), potom však plodí dosti bohatě a pravidelně.

Pěstování: Stromy do plodnosti vstupují středně pozdně (ve 3.-5. roce po výsadbě), potom však plodí dosti bohatě a pravidelně. Vhodné jsou kmenné tvary i zákrsky na slaběji rostoucích podnožích (Snt. Julien A, Pixy)

Prunus domestica ‚Švestka domácí‘

Švestka
svestka-domaci

VZRŮST

středně vysoký strom

VÝŠKA

2-4m

ŠÍŘKA

2-4m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

II. dekáda IX.

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Švestka domácí: vznikla výběrem lokálních klonů pravých švestek, které se pěstovaly na území České republiky již od středověku.

Plodnost odrůdy je středně pozdní, pravidelná a velmi vysoká. Jedná se o nejrozšířenější u nás pěstovanou švestku. Plody mají universální použití. Díky svým vlastnostem jsou vhodné k pálení. Dobře plodí a plody jsou velmi kvalitní zejména v teplejších oblastech a na vhodných stanovištích. Ve vyšších a příliš chladných polohách plody špatně vyzrávají, bývají často příliš drobné a méně kvalitní.

Pěstování: Nemůže být vysazována do blízkosti stromů napadených šarkou, ke které je sama citlivá. Nedoporučuje se tradiční rozmnožování odkopky, které bývají téměř vždy touto chorobou napadeny.

Prunus cerasus ‚Morela pozdní‘

Višeň
Morela_pozdni

VZRŮST

středně vysoký strom

VÝŠKA

3-6m

ŠÍŘKA

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

6TT

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Dozrávání třešní a višní je řazeno dle rannosti do Třešňových týdnů:

1. Třešňový týden 24.5.–6.6.
2. Třešňový týden 8.6.–18.6.
3. Třešňový týden 20.6.–30.6.
4. Třešňový týden 2.7.–12.7.
5. Třešňový týden 14.7.–24.7.
6. Třešňový týden 26.7.–8.8.
7. Třešňový týden 10.8.–20.8.

Morela pozdní jedná se o velmi starou odrůdu, pocházející ze zámeckých zahrad Chateau Moreille z Francie. Plodí v 6 třešňovém týdnu. Plody jsou středně velké kulovité, tmavě hnědočervené o hmotnosti až 6g. Patří mezi kyselky. Její dužniná má typickou ostrou višňovou chuť. Šťáva silně barví.

Jedná se o samosprašnou odrůdu se středně silným růstem a pravidelnou každoroční plodností. Pěstujte ji ve středně živné, nejlépe mírně kyselé, dobře odvodněné půdě na plném slunci. Má ráda vlhko, takže od doby kvetení do počátku vybarvování plodů ocení občasnou zálivku navíc, pokud je suché počasí.

Prunus cerasus ‚Ujfehertoi–klon groniasta‘

Višeň
Prunus cerasus 'Ujfehertoi–klon groniasta'

VZRŮST

středně vysoký strom

VÝŠKA

3-6m

ŠÍŘKA

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

6TT

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Dozrávání třešní a višní je řazeno dle rannosti do Třešňových týdnů:

1. Třešňový týden 24.5.–6.6.
2. Třešňový týden 8.6.–18.6.
3. Třešňový týden 20.6.–30.6.
4. Třešňový týden 2.7.–12.7.
5. Třešňový týden 14.7.–24.7.
6. Třešňový týden 26.7.–8.8.
7. Třešňový týden 10.8.–20.8.

Ujfehertoi plodí v 6 třešňovém týdnu. Stromy rostou středně bujně až slabě. Plody mají typickou ostrou višňovou chuť a zároveň jsou příjemně nasládlé a velice šťavnaté. Plodnost je velká. Květy jsou silně odolné proti mrazům. Nesnáší vyšší hladinu spodní vody. Na suchých stanovištích jsou plody menší. Pěstování je možné i ve vyšších polohách. Odolnost plodů proti praskání je velká.

Jedná se o samosprašnou odrůdu se středně silným růstem a pravidelnou každoroční plodností. Pěstujte ji ve středně živné, nejlépe mírně kyselé, dobře odvodněné půdě na plném slunci. Má ráda vlhko, takže od doby kvetení do počátku vybarvování plodů ocení občasnou zálivku navíc, pokud je suché počasí.

Prunus avium ‚Summit‘

Třešeň chrupka
summit

VZRŮST

středně vysoký strom

VÝŠKA

3-6m

ŠÍŘKA

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

5TT

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Dozrávání třešní a višní je řazeno dle rannosti do Třešňových týdnů:

1. Třešňový týden 24.5.–6.6.
2. Třešňový týden 8.6.–18.6.
3. Třešňový týden 20.6.–30.6.
4. Třešňový týden 2.7.–12.7.
5. Třešňový týden 14.7.–24.7.
6. Třešňový týden 26.7.–8.8.
7. Třešňový týden 10.8.–20.8.

Summit patří do skupiny chrupek s velkými plody. Plody mají srdčitý tvar, jsou tmavě červené a pevné. Jsou středně aromatické a sladké, velmi šťavnaté, vynikající chuti.

Jedná se o cizosprašnou odrůdu, pro vysoký výnos je dobré mít poblíž vysazenu ještě jinou odrůdu středně pozdních třešní. Vhodní opylovači: Van, Lapins, Hedelfingenská, Bing, Lambertova. Má ráda lehce kyselou, vlhkou půdu. Plně mrazuvzdorná a spolehlivá.

Prunus avium ‚Van‘

Třešeň chrupka
van

VZRŮST

středně vysoký strom

VÝŠKA

3-6m

ŠÍŘKA

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

4TT

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Dozrávání třešní a višní je řazeno dle rannosti do Třešňových týdnů:

1. Třešňový týden 24.5.–6.6.
2. Třešňový týden 8.6.–18.6.
3. Třešňový týden 20.6.–30.6.
4. Třešňový týden 2.7.–12.7.
5. Třešňový týden 14.7.–24.7.
6. Třešňový týden 26.7.–8.8.
7. Třešňový týden 10.8.–20.8.

Van je středně pozdní chrupka dozrávající na začátku prázdnin. Její plody mají srdčitý tvar, jsou tmavě červené a pevné, o váze cca 8g. Jsou středně aromatické a sladké, velmi šťavnaté, vynikající chuti. Potřebuje ochranu proti vrtuli třešňové.

Jedná se o cizosprašnou odrůdu, pro vysoký výnos je dobré mít poblíž vysazenu ještě jinou odrůdu středně pozdních třešní. Zřejmě nejlepší opylovači u nás jsou Granát, Kordia a Napoleonova. Má ráda lehce kyselou, vlhkou půdu. Plně mrazuvzdorná a spolehlivá.

Pyrus communis ‚Lucasova‘

Hrušeň
Lucasova

VZRŮST

středně vysoký strom

VÝŠKA

3-5m

ŠÍŘKA

2-4m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

podzimní máslovka

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Lucasova je poměrně stará odrůda, která byla získána ve Francii v roce 1870. U nás povolena od roku 1954. Plody jsou středně velké, pro hrušku typicky baňaté.

Plody jsou středně velké až velké. Barva je příjemně zelenožlutá až žlutá. Při vyšším stupni zralosti přechází líčko do jemě růžových odstínů. Dužnina je žlutobílá, jemná, slabě zrnitá, šťavnatá, téměř rozplývavá a nasládlá.

Pěstování: strom roste středně silně. Plodnost je pravidelná a hojná. Vyžaduje teplejší polohy. Špatně snáší mrazové kotliny. Je cizosprašná. Vhodní opylovači: Konference, Clappova, Boscova lahvice, Madame Verté. Sama je špatným opylovačem.

Nároky: hrušně mají mělké kořeny a nerady vysychají. Upřednostňují vlhčí stanoviště, ale nikoliv přemokřené. Nemají rády kamenité stanoviště.

Prunus avium ‚Kordia‘ (‚Těchlovická‘)

Třešeň chrupka
korida

VZRŮST

středně vysoký strom

VÝŠKA

3-6m

ŠÍŘKA

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

5TT

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Dozrávání třešní a višní je řazeno dle rannosti do Třešňových týdnů:

1. Třešňový týden 24.5.–6.6.
2. Třešňový týden 8.6.–18.6.
3. Třešňový týden 20.6.–30.6.
4. Třešňový týden 2.7.–12.7.
5. Třešňový týden 14.7.–24.7.
6. Třešňový týden 26.7.–8.8.
7. Třešňový týden 10.8.–20.8.

Kordia je vysoce atraktivní česká tmavá pozdní chrupka v sortimentu třešní. Plody jsou středně velké až velké. Typický je srdčitý tvar. Třešně mají červenou až rudou barvu a vyznačují se lahodnou chutí. Po dozrání vydrží plody na stromě dalších 10 dní!

Je cizosprašná, vhodní opylovači: Hedelfingenská či Van. Má ráda lehce kyselou, vlhkou půdu. Plně mrazuvzdorná a spolehlivá. Odrůda není náchylná na moniliózu.

Pyrus communis ‚Clappova Red‘

Hrušeň
clappova-cervena

VZRŮST

středně vysoký strom

VÝŠKA

3-5m

ŠÍŘKA

2-4m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

letní máslovka

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Clappova Red je poměrně stará odrůda, která byla získána v USA v roce 1860. U nás povolena od roku 1954. Plody jsou středně velké, pro hrušku typicky baňaté.

Plody se vyznačují velice dobrou šťavnatou a aromatickou dužninou bílé barvy. Sklízí se v polovině srpna i o týden později, v tvrdém stavu. Konzumně dozrává za 10 – 14 dní.

Pěstování: strom roste středně silně. Vytváří pyramidální, převislé koruny. Plodnost je pravidelná a hojná. Plně mrazuvzdorná na zimní mráz. Vhodní opylovači: ‚Williamsova‘, ‚Boscova lahvice‘, ‚Konference‘. Sama je dobrým opylovačem.

Nároky: hrušně mají mělké kořeny a nerady vysychají. Upřednostňují vlhčí stanoviště, ale nikoliv přemokřené. Nemají rády kamenité stanoviště. Pokud mají dostatek slunce, tak snáší i severní stěny a průvan.

Malus domestica ‚James Grieve‘

Jabloň
james grieve

VZRŮST

středně vysoký strom

VÝŠKA

3-8m

ŠÍŘKA

2-4m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

podzimní

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

James Grieve je velmi plastická odrůda. Rodí pravidedlně a hojně a to i v horších podmínkách. Nemá-li dostatek živin, plodnost neklesne, ale jablka jsou menší a více kyselá. e jednou z nejrozšířenějších a nejobliběnějších žlutých odrůd jabloní vůbec. Jedná se o zimní odrůdu, která byla objevena v Americe jako náhodný semenáč v roce 1890. Plody jsou sladké a šťavnaté s příjemnou vůní. Barva plodů je žlutozelená až zlatožlutá, při dosažení plné konzumní zralosti plody barví líčko mírně do červena.

Stromy se vyznačují hojnou plodností vysokou odolností proti padlí.

Pěstování: typické pro odrůdu James Grieve jsou jednak růstové vlastnosti, a to velmi dobré obrůstání a nasazování na krátkých plodonočích a neméně nápadným znakem je mastná slupka v době zralosti plodů (u červených variet odrůdy méně).

Malus domestica ‚Golden Delicious‘

Jabloň
golden_delicious

VZRŮST

středně vysoký strom

VÝŠKA

2-4m

ŠÍŘKA

1,5-3m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

zimní

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Golden Delicious je jednou z nejrozšířenějších a nejobliběnějších žlutých odrůd jabloní vůbec. Jedná se o zimní odrůdu, která byla objevena v Americe jako náhodný semenáč v roce 1890. Plody jsou sladké a šťavnaté s příjemnou vůní. Barva plodů je žlutozelená až zlatožlutá, při dosažení plné konzumní zralosti plody barví líčko mírně do červena.

Netrpí na pozdní mrazíky. Dozrává v druhé polovině října a nespornou výhodou je vysoká trvanlivost plodů. Při dobrém skladování jablka vydrží až do léta následujícího roku! Jedná se o samosprašnou odrůdu, která funguje jako vhodný opylovač.

Pěstování: Stromy rostou středně silně. Pravidelným řezem jdou dobře udržovat jedinci s menšími korunami. Pro maximální sklizeň potřebuje slunnou výhřevnou pozici.Celkově mají charakter kompaktního růstu.

Malus domestica ‚Moonlight’®

Jabloň sloupovitá odrůda
moonlight

VZRŮST

střední keř

VÝŠKA

2-3m

ŠÍŘKA

0,4-0,5m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

zimní

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Již mnoho let jsou cílem šlechtitelů stromky jabloní, které nevytvářejí delší větve a prakticky nepotřebují řez. Toto splňují odrůdy jabloní tzv. sloupcovitého růstu, které rostou velmi slabě, nevyžadují oporu a řez (mají krátké přírůstky, velmi malé nebo žádné nároky na řez a tvarování stromku) v kombinaci s produkcí chutných, skladovatelných a atraktivních plodů. Sloupcovité jabloně se nejčastěji vysazují v malých zahrádkách s omezenou plochou nebo jako součást okrasné zahrady či
s úspěchem je lze pěstovat i nádobách, např. u vchodu nebo
na balkonech.

Odrůda Moonlight® patří mezi sloupcovité zimní odrůdy. Dozrává počátkem až
v polovině října, růst sloupcovitý, Plody jsou žlutozelené, někdy se slabým červeným líčkem. Dužnina je žlutozelená, středně pevná až pevná, křuplavá, šťavnaté plody mají harmonickou, velmi dobrou chuť. Odrůda je rezistentní genem Vf ke strupovitosti. Plody jsou dobře skladovatelné. Odrůda je velmi vhodná do zahrádek.

Robustní, sloupcovitě rostoucí a poměrně pravidelně plodící rezistentní odrůda ke strupovitosti, s dlouhou skladovatelností a velmi dobrou kvalitou plodů, vhodná jako stolní ovoce, na výrobu šťáv, pro zahrádkáře jako solitéra či na výsadbu živých plotů.

Malus domestica ‚Goldlane’®

Jabloň sloupovitá odrůda
goldlane

VZRŮST

střední keř

VÝŠKA

2-3m

ŠÍŘKA

0,4-0,5m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

zimní

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Již mnoho let jsou cílem šlechtitelů stromky jabloní, které nevytvářejí delší větve a prakticky nepotřebují řez. Toto splňují odrůdy jabloní tzv. sloupcovitého růstu, které rostou velmi slabě, nevyžadují oporu a řez (mají krátké přírůstky, velmi malé nebo žádné nároky na řez a tvarování stromku) v kombinaci s produkcí chutných, skladovatelných a atraktivních plodů. Sloupcovité jabloně se nejčastěji vysazují v malých zahrádkách s omezenou plochou nebo jako součást okrasné zahrady či
s úspěchem je lze pěstovat i nádobách, např. u vchodu nebo
na balkonech.

Odrůda Goldlane® je zástupcem zimních jabloní rezistentních ke strupovitosti. Růst je velmi kompaktní, sloupcovitý. Odrůda je velice odolná, dozrává v polovině října. Plody jsou velké, ploše kulovité, žlutozelené až žluté, pevné šťavnaté, dužnina pevná, žlutobílá, velmi šťavnatá, sladká, aromatická, chuť velmi dobrá – srovnatelná
s konvenčními odrůdami. Odrůda plodí pravidelně, má velmi
vysoké výnosy se skladovatelností plodů do března.

Nejběžnější spon pro výsadbu v řadě je 50–60cm. Stromek se může po vysazení pěstovat bez jediného zásahu nůžkami nebo řezem po celou dobu pěstování!
Takto pěstovaný stromek bude stále plodit, nadále zachovávat sloupovitý tvar. Časem bude mít několik postranních větví s vertikálním růstem, které vytvoří úzce kompaktní korunu s šíří cca 0,8m. Stromek rostoucí bez jediného vnějšího zásahu (řezu)
je i nejčastěji používaným způsobem pěstování sloupcovitých jabloní na zahradách.

Stromek lze pěstovat také jako velmi úzký „sloupcovitý“ tvar obsazený plody, kdy se ponechává pouze střední prodlužující osa. Pokud dojde k vytvoření postraních výhonů, zakracují se za třetím očkem koncem srpna. Sloupcovité jabloně naprosto
splňují poslední trend v zahradní tvorbě – kombinace ovocné a okrasné funkce dřevin.

Prunus persica ‚Flavortop‘

Nektarinka

Flavortop

VZRŮST

středně vysoký strom

VÝŠKA

3-4m

ŠÍŘKA

2-4m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

VIII

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Nektarinky řadíme z ovocnářského hlediska k broskvoním. Odrůda Flavortop je velmi perspektivním zástupcem pocházejícím z USA. Zraje 10 dní po odrůdě Redhaven.

Stromy rostou bujně, vytváří velké, středně husté koruny. Plodnost je bohatá, pravidelná. V některých letech vyžadují probírku. Plody jsou pevné, pravidelně oválné. Povrch je žlutý s atraktivním purpurově červeným líčkem. Dužnina je pevná, žlutá, vynikající chuti, zvláště kvalitní. Plody brzy vybarvují a dobře snáší přepravu. Flavortop je velmi kvalitní stolní odrůda. Při pěstování dejte pozor na padlí broskvoňové a moniliózu plodů.

Odrůda je středně odolná k poškozování dřeva a květních pupenů mrazem. Proto vyžaduje chráněné stanoviště. Broskvoně obecně koření oproti ostatním peckovinám mělce, a proto vyžadují velice kvalitní půdy. V našich podmínkách je pro kvalitní plodnost bezpodmínečně nutná dodatková závlaha a to především v době nasazování plůdků a dozrávání.

Zem by měla být lehce vápenitá nebo neutrální, neustále vlhká, ale dobře odvodněná. Nepřesazujte prostokořenné na podzim – od konce léta již nedělají kořínky. Stříhání je možné v období květu. Po zákroku by na stromě mělo zůstat cca 200 – 250 květů. Dlouhé větve se zakrátí cca o polovinu a odstraníme slabé či odplozené výhony. Broskve plodí na jednoletém dřevě.

Prunus persica ‚Redhaven‘

Broskvoň
redhaven

VZRŮST

středně vysoký strom

VÝŠKA

3-4m

ŠÍŘKA

2-4m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

začátek VIII

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Redhaven je jedna z nejúspěšnějších broskvoní světa, pocházejících ze Spojených států.

Kvete bohatě, je samosprašná a velmi produktivní. Nenáročná žlutomasá odrůda s velmi chutnými plody. Dužnina je jemně zrnitá, pevná, v okolí pecky načervenalá a dobře oddělitelná. Podle odrůdy Redhaven se určuje zralost všech ostatních odrůd.

Broskvoně mají stejně jako meruňky rády teplo. Nicméně je vhodné je nedávat na vyloženě chráněnou pozici, aby nedošlo k předčasnému nasazení květů a následnému poškození pozdními mrazíky.

Odrůda Redhaven je velmi odolná jak k mrazům v květu tak i ve dřevě, proto si ji můžeme dovolit zasadit i na chladnější místo. Je vhodná i pro okrajové oblasti.

Jako většina ostatních broskvoní je důležité ošetřit strom proti kadeřavosti. Nejvhodnější termín je v období pukání poupat. Pokud se vám v tomto termínu nepodaří stromy ošetřit, pak je důležité při prvním náznaku kadeřavosti napadené listy otrhat, spálit a rostlinu postříkat. Postřik je dle návodu na přípravcích nutno opakovat po 7-10 dnech.

Zem by měla být lehce vápenitá nebo neutrální, neustále vlhká, ale dobře odvodněná. Nepřesazujte prostokořenné na podzim – od konce léta již nedělají kořínky. Stříhání je možné v období květu. Po zákroku by na stromě mělo zůstat cca 200 – 250 květů. Dlouhé větve se zakrátí cca o polovinu a odstraníme slabé či odplozené výhony. Broskve plodí na jednoletém dřevě.

Prunus armeniaca ‚Hargrand‘

Meruňka
Hargrand

VZRŮST

středně vysoký strom

VÝŠKA

3-4m

ŠÍŘKA

2-4m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

konec VII.

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Vekmi atraktivní odrůda původem z Kanady. Patří do skupiny samosprašných meruněk, nepotřebuje tedy opylovače pro zvýšení výnosů.

Hargrand je velkoplodá, spolehlivě plodící meruňka, odolná proti mrazu i chorobám. Dužnina je jasně pomerančová, pevná. Pecka je dobře odlučitelná. Chuť je příjemně svěží sladkokyselá, aromatická.
Sklizeň probíhá cca 3 dny po Velkopavlovické. Velmi vhodná odrůda i do okrajových oblastí.

Plodnost je velká a pravidelná. Netrpí houbovými chorobami. Plody jsou výborné na přímý konzum a jsou vhodné i na konzervování.

Prunus cerasus ‚Erdi Bötermö‘

Višeň
erdi botermo

VZRŮST

středně vysoký strom

VÝŠKA

3-6m

ŠÍŘKA

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

4TT

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

 

Dozrávání třešní a višní je řazeno dle rannosti do Třešňových týdnů:

1. Třešňový týden 24.5.–6.6.
2. Třešňový týden 8.6.–18.6.
3. Třešňový týden 20.6.–30.6.
4. Třešňový týden 2.7.–12.7.
5. Třešňový týden 14.7.–24.7.
6. Třešňový týden 26.7.–8.8.
7. Třešňový týden 10.8.–20.8.

Erdi Bötermö je višeň maďarského původu. Plodí již v první půlce léta, 4 třešňovém týdnu. Plody mají typickou ostrou višňovou chuť a zároveň jsou příjemně nasládlé a velice šťavnaté. Barva slupky i dužiny je sytě červená až červenočerná. Plody jsou šťavnaté, ale poměrně dobře drží tvar při dalším zpracování. Můžete z nich udělat čerstvý džus stejně jako marmeládu nebo je zamrazit a v zimě si užít koláče z višní.

Jedná se o samosprašnou odrůdu se středně silným růstem a pravidelnou každoroční plodností. Plodí na koncích větví. Pro silný výnos je dobré stromy této odrůdy na konci kvetení ostříhat. Netrpí pukáním plodů a je značně odolná proti monilioze. Pěstujte ji ve středně živné, nejlépe mírně kyselé, dobře odvodněné půdě na plném slunci. Má ráda vlhko, takže od doby kvetení do počátku vybarvování plodů ocení občasnou zálivku navíc, pokud je suché počasí.

Prunus avium ‚Burlat‘

Třešeň polochrupka
Burlat

VZRŮST

středně vysoký strom

VÝŠKA

3-6m

ŠÍŘKA

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

2TT

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Dozrávání třešní a višní je řazeno dle rannosti do Třešňových týdnů:

1. Třešňový týden 24.5.–6.6.
2. Třešňový týden 8.6.–18.6.
3. Třešňový týden 20.6.–30.6.
4. Třešňový týden 2.7.–12.7.
5. Třešňový týden 14.7.–24.7.
6. Třešňový týden 26.7.–8.8.
7. Třešňový týden 10.8.–20.8.

Burlat je francouzská odrůda známá již od roku 1915. Jedná se zřejmě o nejlepší polochrupku v rámci celého sortimentu. Plody jsou atraktivní o hmotnosti až 7g, středně velké, velice šťavnaté a pevné. Dozrává v druhém třešňovém týdnu v červnu. Díky své ranosti nebývá poškozována škůdci!

Jedná se o částečně samosprašnou odrůdu, pro vysoký výnos je dobré mít poblíž vysazenu ještě jinou odrůdu ranných třešní. Zřejmě nejlepší opylovači u nás jsou Karešova a Kaštánka. Má ráda lehce kyselou, vlhkou půdu. Plně mrazuvzdorná a spolehlivá. Odrůda není náchylná na moniliózu.

Pyrus communis ‚Wiliamsova‘

Hrušeň
Williamsova

VZRŮST

středně vysoký strom

VÝŠKA

3-5m

ŠÍŘKA

2-4m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nápadné květy

RANOST

letní odrůda

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

Wiliamsova je jednou z nejznámějších a nejpěstovanějších hrušní po celém světě.

Jedná se o středně rannou odrůdu s většími plody a světle zelenou až žlutou slupkou. Dužina je světlá, velmi šťavnatá a při plné zralosti měkká. Chuť je příjemná, velmi sladká a aromatická. Doba zrání – srpen/září. Využití jako konzumní ovoce, ale  i pro kompopty a výrobu aromatických pálenek.

Pěstování: Vytváří širokou korunu. Plodnost je pravidelná a hojná. Vhodní opylovači: ‚Conference‘.

Nároky: hrušně mají mělké kořeny a nerady vysychají. Upřednostňují vlhčí stanoviště, ale nikoliv přemokřené. Nemají rády kamenité stanoviště. Naprosto mrazuvzdorná, snáší severní stěny i průvan, pokud má dostatek slunce.

Prunus serrulata ‚Amanogawa‘

třešeň pilovitá, sakura
Prunus_serrulata_'Amanogawa'

VZRŮST

vyšší keř

VÝŠKA

4-6m

ŠÍŘKA

0,5-1,5m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá + růžová

VLASTNOSTI KVĚTŮ

výrazné květy

DOBA KVETENÍ

duben – květen

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

5 (do -29°C)

Amanogawa je pomalu až středně rostoucí sakura s úzkou sloupovitou korunou. Svůj úzce sloupovitý tvar si drží bez nutnosti tvarování. Tato vyjímečná sakura začíná kvést již v dubnu, v době kdy ostatní stromy a keře nemají ani listy. Květy jsou opravdu nádherné a strom je doslova obalen jejich množstvím a krásou. Díky svému úzce sloupovitému vzrůstu je vhodná i do malých zahrad.

Vyhovuje jí vlhká, živná a nepřemokřená půda, i vápnitá. Pokud jí tedy vyhovíte a umístíte ji do zamulčovaného záhonu, odvděčí se vám bohatším a zdravějším olistěním i květy. Prořezávání je vhodné provádět v létě, pokud je potřeba. Celkově se jedná o velic nenáročný strom na pěstování. Mrazuvzdorný do -29°C.

Prunus laurocerasus ‚Etna‘

bobkovišeň lékařská
Prunus laurocerasus 'Etna'

VZRŮST

střední keř

VÝŠKA

 1-2m

ŠÍŘKA

1-1,5m

KATEGORIE LIST

listnatý stálezelený

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nevýrzná/nekvete

DOBA KVETENÍ

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín a stín

USDA – klima zóna

5b (do -27°C)

Bobkovišeň se řadí k hojně používaným a spolehlivým stálezeleným listnatým keřům u nás. Bobkovišně kvetou drobnými bílými květy, které jsou složeny do zajímavého květenství. Po opylení se vytváří leskle černé plody, které jsou zajímavé především pro ptactvo. Pro člověka jsou mírně jedovaté. Popisovaná odrůda prakticky nekvete.

Etna je mezi bobkovišněmi nejelegantnější zástupkyní. Jedná se o pomalu rostoucí, hustě kompaktní keř. Je ideální jako nádherná zahradní solitera, ale i jako keř pro nízký živý plot, který nemusíte stříhat. Listy jsou tuhé kožovité. Když raší, tak jsou výrazně bronzové a poté přechází v příjemný odstín smaragdově zelené. Tvar je zvláštní. Vejčité listy se směrem k vrcholu rozšiřují a končí téměř naplocho.

Má ráda vlhkou půdu, ne však přemokřenou, mírně kyselou a bohatou na živiny. Pokud začnou listy žloutnout bývá to podobně jako u ibišků přemokřením, nebo nedostatkem živin či silně vápenatou půdou. V zimě, pokud nemrzne, tak je důležité zalévat. Rostlina nesmí přes zimu vyschnout. V případě omrznutí větviček stačí zakrátit, rostlina brzy obrazí.  Daleko lépe snáší zimní oslunění než jiné druhy a zůstává sytě zelená. Mrazuvzdorná do -27°C.

Juniperus communis ‚Horstmann’s Pendula‘

Jalovec obecný
Horstmann's Pendula

VZRŮST

střední keř

VÝŠKA

2-4m

ŠÍŘKA

KATEGORIE LIST

jehličnan stálezelený

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nevýrazné/nekvete

DOBA KVETENÍ

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

4 (do -34°C)

Jalovce patří mezi velice odolné rostliny. V našich podmínkách se pěstují odnepaměti a to v širekém množství druhů a odrůd. Nejsou náročné na pěstební podmínky a bez potíží zvládsjí české zimy.

Horstmann’s Pendula je pomalu rostoucí jalovec s vystoupavým a výrazně převislým charakterem růstu. Celkový tvar koruny je závislý na Vaší fantazii a tvarovaní keře v prvních letech vývoje. Vhodná dřevina do zahrad všech velikostí. Svým bizardním způsobem vzrůstu zaujme oko každého pozorovatele.

Jalovce upřednostňují písčité, dobře propustné půdy. Nejsou náročné na pěstební péči. Jalovce zvládnou i městské prostředí . Plně mrazuvzdorný do -34°C.

Fagus sylvatica ‚Red Obelisk‘

buk lesní
Fagus sylvatica Red Obelisk

VZRŮST

střední keř

VÝŠKA

5-7m

ŠÍŘKA

2-3m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

vínová

BARVA KVĚTŮ

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nevýrazné/nekvete

DOBA KVETENÍ

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

4 (do -34°C)

Jedná se o odrůdu buku lesního s typickým vínově zbarveným listem. Jedná se o domácí dřevinu, která je rozšířená prakticky po celé Evropě. Má výrazné zastoupení v lesních porostech. Vystupuje do nadmořské výšky kolem 900 – 1100 m n. m.

Red Obelisk je hustý listnatý strom s úzce vzpřímeným habitem. Jeho jemná textura ho odlišuje od ostatních rostlin v krajině. Má velice atraktivní vínově zbarvené listy v průběhu celé sezony. Jsou zoubkované, špičaté. Na podzim se přebarvují do působivých odstínů bronzové barvy.

Vyhovuje mu slunné stanoviště. Vypořádá se i s přistíněním či stínem. Podloží by mělo být dostatečně vlhké (ne podmáčené). Řez je možný. Vhodný je v rámci skupinové výsadby, kde vynikne jeho habitus. V případě soliterní výsadby je dobré použít vzrostlejší stromy, vzhledem k pomalému počátečnímu vývoji. Plně mrazuvzdorný do -34°C.

Abies lasiocarpa ‚Compacta‘

Jedle plstnatoplodá zakrslá
Abies lasiocarpa compacta

VZRŮST

střední keř

VÝŠKA

2-3m

ŠÍŘKA

1-2m

KATEGORIE LIST

jehličnan – stálezelený

BARVA LISTŮ

modrostříbrná

BARVA KVĚTŮ

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nevýrzná/nekvete

DOBA KVETENÍ

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

4 (do -34°C)

Výrazná solitera mezi modrostříbrnými dřevinami. Roste pomalu a hodí se i do malých zahrádek. Po celou dobu růstu si zachovávají hustotu zavětvení.

Jedle vyžaduje dobře propustné, středně humózní a mírně vlhké půdy se stanovištěm v polostínu. V případě, že ji dobře zamulčujete, tak zvládne i plné slunce. Upřednostňuje teplejší místa chráněná před studenými větry. Na uzemí ČR plně mrazuvzdorná.

Roste kompaktně a hustě. Za 15 let dokáže narůst do výšky cca 30 cm. Díky své velikosti se hodí jako podrostová dřevina a je ideálním řešením i pro malé zahrádky. Pokudji v prvním roce nenecháte vyschnout, aby dobře prokořenila, tak je vhodná i jako výsadba do okrasných venkovních kontejnerů, na terasy a balkóny. Plně mrazuvzdorná.

Weigela ‚Minuet‘

Vajgélie
weigela Minuet

VZRŮST

střední keř

VÝŠKA

0,5-1m

ŠÍŘKA

0,6-1,3m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

růžová

VLASTNOSTI KVĚTŮ

výrazné květy

DOBA KVETENÍ

květen až červen

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

4 (do -34°C)

Vajgélie patří plným právem k velice oblíbeným zahradním dřevinám. Jedná se o rostlinu, která Vám vytvoří s minimálním pěstebním úsilým vysoce okrasný prvek Vaší zahrady.

Minuet je výrazná především svými trubkovitými květy sytě růžové barvy, které jemně voní. Vykvétají počátkem léta a sporadicky i na konci letní sezony.  Jedná se o zakrsý keř dosahující výšky do 1 m. Roste poměrně pomalu a vytváří pravidelné bochánky. Pro tvarovací řez je ideálním obdobím doba ihned po odkvětu, čímž podpoříme růst nových výhonů v další sezoně a hlavně bohaté kvetení.

Nejraději má středně živné a mírně vlhké půdy a plné slunce. Pro bohaté kvetení se doporučuje ihned po odkvětu zakrátit nové větve na jednu třetinu až jednu polovinu délky nového výhonu. Kvete na loňském dřevě. Plně mrazuvzdorná do  -34°C.

Vaccinium vitis – idaea ‚Minus‘

Brusinka
Vaccinium vitis - idaea 'Minus'

VZRŮST

nízký/půdopokryvný

VÝŠKA

0,2-0,3m

ŠÍŘKA

0,3-0,5m

KATEGORIE LIST

listnatý stálezelený

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

výrazné květy

DOBA KVETENÍ

květen až červen

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

2 (do -45°C)

Brusinkou jsou stálezelené a hustě větvené keříky s kožovitými, lesklými listy. Vykvétají v období května až června drobnými bílorůžovými kvítky.   Jedná se nejen o rostliny s velice blahodárnými účinky na zdraví, ale jsou to i významné stálezelené rostliny s širokým využitím v ovocných i okrasných zahrádkách. Odrůda Minus je jendou z nejkrásnějších odrůd ze sortimentu brusinek a to předevšímm díky velice kompaktnímu hustému habitu a bohatému plození.

Brusinky výrazně pomáhají v léčbě  lidem, kteří trpí problémy s močovými cestami. /prava brusinek je variabilní. Pro zavařování plodů je vhodné nechat brusinky přejít prvním mrazíkem. K přípravě kompotů a šťáv naopak doporučujeme brusinky sbírat ihned po vybarvení plodů. Pro přípravu brusinkových produktů používejte ke slazení pouze fruktózu nebo přírodní třtinový cukr. Bílý cukr silně znehodnocuje zdravotní účinky jakéhokoli preparátu.

Keříky brusinek bývají nízké do 30 cm a velmi husté. Vyžadují slunečné stanoviště se silně kyselým pH a dobře propustnou, vlhkou půdou. V případě, že budete chtít keříky dotvarovat, pak je vhodné období po odkvětu. Rostliny jsou plně mrazuvzdorné do -45°C.

Vaccinium vitis – idaea ‚Koralle‘

Brusinka
Vaccinium vitis - idaea 'Koralle'

VZRŮST

nízký/půdopokryvný

VÝŠKA

0,2-0,3m

ŠÍŘKA

0,3-0,5m

KATEGORIE LIST

listnatý stálezelený

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

výrazné květy

DOBA KVETENÍ

květen až červen

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

2 (do -45°C)

Brusinkou jsou stálezelené a hustě větvené keříky s kožovitými, lesklými listy. Vykvétají v období května až června drobnými bílorůžovými kvítky.   Jedná se nejen o rostliny s velice blahodárnými účinky na zdraví, ale jsou to i významné stálezelené rostliny s širokým využitím v ovocných i okrasných zahrádkách. Odrůda Koralle je právem považována za nejhodnotnější ze sortimentu brusinek a to předevšímm díky kompaktnímu hustému habitu a bohatému plození.

Brusinky výrazně pomáhají v léčbě  lidem, kteří trpí problémy s močovými cestami. /prava brusinek je variabilní. Pro zavařování plodů je vhodné nechat brusinky přejít prvním mrazíkem. K přípravě kompotů a šťáv naopak doporučujeme brusinky sbírat ihned po vybarvení plodů. Pro přípravu brusinkových produktů používejte ke slazení pouze fruktózu nebo přírodní třtinový cukr. Bílý cukr silně znehodnocuje zdravotní účinky jakéhokoli preparátu.

Keříky brusinek bývají nízké do 30 cm a velmi husté. Vyžadují slunečné stanoviště se silně kyselým pH a dobře propustnou, vlhkou půdou. V případě, že budete chtít keříky dotvarovat, pak je vhodné období po odkvětu. Rostliny jsou plně mrazuvzdorné do -45°C.

Vaccinium corymbosum ‚Northland‘

Borůvka kanadská
Vaccinium corymbosum 'Northland'

VZRŮST

střední keř

VÝŠKA

0,5-1,2m

ŠÍŘKA

0,5-1,2m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

výrazné květy

Sklizeň

polovina července

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

USDA – klima zóna

3 (do -40°C)

Borůvky mají vysoký obsah antioxidantů včetně vitaminu C a působí v našem těle jako ochranný štít před volnými radikály, viry a bakteriemi. Čerstvé, sušené, mražené i jinak konzervované borůvky jsou tím pravým lékem při všech respiračních onemocněních, pomáhájí léčit chřipku, angínu, bronchitidu, rýmu a jiná infekční a zánětlivá onemocnění sliznic. Dalším úžasným působením je schopnost zlepšovat a udržovat náš zrak, což prokázaly i odborné vědecké výzkumy. Blahodárné účinky mají borůvky i na řadu dalších fyziologických procesů. Proto je vhodné v době zrání jíst takové množství borůvek, které je Vám příjemné a věřte, že se Vám zato tělo odvděčí.

Northland pochází z USA a vyznačuje se velkou přizpůsobivostí k drsným klimatickým podmínkám. Bývá nižšího vzrůstu, kolem 120 cm. Jednou z typických vlastností odrůdy jsou pružné větve, které dobře odolávají i těžšímu, mokrému sněhu. Plody jsou menší až střední velikosti, mají vysoký obsah cukrů – proto se hodí mimo jiné i pro výrobu džemů. Výrazná chuť i vůně přibližuje tuto odrůdu chuti našich lesních borůvek. Plody zrají poměrně brzo a ve velkém množství. Dospělá rostlina může v dobrých podmínkách přinášet úrodu  7 – 9 kg plodů.  Pro zvýšení násadby plodů použijte alespoň jednu rostlinu jiné odrůdy jako opylovače. Borůvky jsou vhodné nejen do ovocné zahrádky, ale zaručeně obohatí i okrasnou část zahrady. Zejména pak v období podzimu, kdy se listy před opadáním zbarví do zářivě červené barvy. I v období, kdy na keřích visí plody jsou rostliny nezaměnitelné a krásné.

Kanadské borůvky mají poměrně specifické nároky na stanoviště. To musí být především dobře propustné, nesnáší stát ve vodě. Při výsadbě je dobré vyhloubit 50 cm hlobokou jamku o minimálně stejné ploše a vysypat ji směsí rašeliny a kvalitního nevápenitého kompostu. Po výsadbě ji zamulčujte kůrou. Možností je také pěstování v nádobách, kde Vám odpadne značná část práce s hloubením jamek. Substrátovou směs si můžete pohodlně namíchat a odtokovou dírku v květináči vytvořit tak, aby nedošlo k podmáčení rostliny. Kanadské borůvky potřebují plné slunce a jsou mrazuvzdorné do -40°C.

Vaccinium corymbosum ‚Goldtraube 71‘

Borůvka kanadská
Goldtrtaube 71

VZRŮST

střední keř

VÝŠKA

0,5-1,5m

ŠÍŘKA

0,5-1,5m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

výrazné květy

Sklizeň

začátek srpna

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

USDA – klima zóna

4 (do -34°C)

Borůvky mají vysoký obsah antioxidantů včetně vitaminu C a působí v našem těle jako ochranný štít před volnými radikály, viry a bakteriemi. Čerstvé, sušené, mražené i jinak konzervované borůvky jsou tím pravým lékem při všech respiračních onemocněních, pomáhájí léčit chřipku, angínu, bronchitidu, rýmu a jiná infekční a zánětlivá onemocnění sliznic. Dalším úžasným působením je schopnost zlepšovat a udržovat náš zrak, což prokázaly i odborné vědecké výzkumy. Blahodárné účinky mají borůvky i na řadu dalších fyziologických procesů. Proto je vhodné v době zrání jíst takové množství borůvek, které je Vám příjemné a věřte, že se Vám zato tělo odvděčí.

Goldtrtaube 71 tvoří silné a zdravé rostliny. Plody jsou chutné a poměrně velké, velmi pevné a aromatické. Jsou typické každoročními pravidelnými výnosy. Zrají uprostřed borůvkové sezóny. Plody se hodí pro přímý konzum, při rychlém a hlubokém zmražení se výborně zachovávají jejich chuťové vlastnosti. Odrůda není samosprašná. Použijte tedy alespoň jednu rostlinu jiné odrůdy jako opylovače. Zajistíte si tím vysokou plodnost. Borůvky jsou vhodné nejen do ovocné zahrádky, ale zaručeně obohatí i okrasnou část zahrady. Zejména pak v období podzimu, kdy se listy před opadáním zbarví do zářivě červené barvy. I v období, kdy na keřích visí plody jsou rostliny nezaměnitelné a krásné.

Kanadské borůvky mají poměrně specifické nároky na stanoviště. To musí být především dobře propustné, nesnáší stát ve vodě. Při výsadbě je dobré vyhloubit 50 cm hlobokou jamku o minimálně stejné ploše a vysypat ji směsí rašeliny a kvalitního nevápenitého kompostu. Po výsadbě ji zamulčujte kůrou. Možností je také pěstování v nádobách, kde Vám odpadne značná část práce s hloubením jamek. Substrátovou směs si můžete pohodlně namíchat a odtokovou dírku v květináči vytvořit tak, aby nedošlo k podmáčení rostliny. Kanadské borůvky potřebují plné slunce a jsou mrazuvzdorné do -34°C.

Thuja plicata ‚4ever Goldy‘

Zerav řasnatý
Thuja plicata '4ever Goldy'

VZRŮST

střední keř

VÝŠKA

2-5m

ŠÍŘKA

1-2m

KATEGORIE LIST

jehličnan stálezelený

BARVA LISTŮ

zelená + zlatá

BARVA KVĚTŮ

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nevýrzná/nekvete

DOBA KVETENÍ

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

USDA – klima zóna

5 (do -29°C)

Zeravy jsou u nás stejně jako například cypřiše velice oblíbenými stálezelenými dřevinami. Především díky snadnému pěstováni a také díky barevné a tvarové rozličnosti.

4ever Goldy má na první pohled spolštělé jehlice složené ze šupinatých větviček vyrazné zlaté barvy. Zlaté zbarvení se v průběhu léta, během dozrávání výhonů, mění na svěže zelenou barvu ve vnitřní části keře. Rostlina pak vypadá velice působivě. Vrchní zlatavé větvičky příjemně kontrastují se světle zeleným podkladem. S příchodem zimy rostlina získává ještě odstíny oranžovozlaté a od jara se tato hra barev opakuje. Díky těmto výrazným barevným kombinacím patří mezi dřeviny, které bez pochyb rozjasní každou zahradní kompozici v průběhu celé sezony. Jedná se o pomalu rostoucí jehličnan, který dosahuje 5 m výšky při šířce cca 2m. Bez potíží ho můžete v průběhu roku tvarovat a větvičky použít na aranžmá.

Jedná se o velice odolný druh. Zeravy jsou naprosto tolerantní ke všem stanovištním podmínkám. Jediné s čím se nevyrovnají jsou vlhkostní extrémy a to už na obou stranách. Zem nesmí být dlouhodobě podmáčená v průběhu sezony, aby rostliny nezahnívaly. V letním období je třeba dbát nato, aby nebyla půda vysušená. Rostliny by měly tendenci k prosychání. Vyžadují slunné místo a po výsadbě je zamulčujte, pak se Vám odvděčí svěžím vzhledem. Plně mrazuvzdorné do -29°C.

Syringa villosae ‚Miss Japan‘

Šeřík Prestonové
Syringa villosae 'Miss Japan'

VZRŮST

střední keř

VÝŠKA

1-2m

ŠÍŘKA

1-2m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

růžová

VLASTNOSTI KVĚTŮ

výrazné květy

DOBA KVETENÍ

květen až červen

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polstín

USDA – klima zóna

2 (do -45°C)

Miss Japan je zakrslou variantou šeříku, která roste pomale a velmi hustě. Odrůda je významná velkým množstvím příjemně voňavých růžově zbarvených květů. Vykvétají o cca 2 týdny později oproti běžným šeříkům, takže Vám udělají radost v druhé půlce května. Hodí se i pro stromkové odrůdy.

Šlechtěné šeříky si zachovávají vlastnosti klasických odrůd co se krásy a vůně květů týká. Jejich přdanou hodnotou je zkrocený růst. Kříženci neodnožují a nehrozí tak zaplevelení zahrady nekontrolovaným samorozrůstáním. Oproti běžným šeříkům rostou výrazně pomaleji a celková údržba rostlin je velice nenáročná. Řez je vhodné provádět po odkvětu. Tento zákrok není nutné opakovat každý rok. Pro bohatou násadu květů je dobré odrstranit odkvetlé laty.

Šeříky upřednostňují půdy s vyšším pH až neutrální, bohaté na živiny, vlhké a dobře odvodněné. Vhodné jsou jako soliterní dřeviny, v kombinaci do růžových či trvalkových záhonů. Plně mrazuvzdorný do -40°C.

Syringa villosae ‚Minuet‘

Šeřík Prestonové
Syringa villosae 'Minuet'

VZRŮST

střední keř

VÝŠKA

1-1,5m

ŠÍŘKA

1-1,5m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

fialová

VLASTNOSTI KVĚTŮ

výrazné květy

DOBA KVETENÍ

květen až červen

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

USDA – klima zóna

3 (do -40°C)

Minuet je zakrslou variantou šeříku, která roste pomale a velmi hustě. Odrůda je významná velkým množstvím příjemně voňavých fialových květů. Vykvétají o cca 2 týdny později oproti běžným šeříkům, takže Vám udělají radost v druhé půlce května. Hodí se i pro stromkové odrůdy.

Šlechtěné šeříky si zachovávají vlastnosti klasických odrůd co se krásy a vůně květů týká. Jejich přdanou hodnotou je zkrocený růst. Kříženci neodnožují a nehrozí tak zaplevelení zahrady nekontrolovaným samorozrůstáním. Oproti běžným šeříkům rostou výrazně pomaleji a celková údržba rostlin je velice nenáročná. Řez je vhodné provádět po odkvětu. Tento zákrok není nutné opakovat každý rok. Pro bohatou násadu květů je dobré odrstranit odkvetlé laty.

Šeříky upřednostňují půdy s vyšším pH až neutrální, bohaté na živiny, vlhké a dobře odvodněné. Vhodné jsou jako soliterní dřeviny, v kombinaci do růžových či trvalkových záhonů. Plně mrazuvzdorný do -40°C.

Salix integra ‚Hakuro Nishiki‘

vrba celolistá
Hakuro Nishiki

VZRŮST

nízký strom

VÝŠKA

1,5-3,5m

ŠÍŘKA

1-3m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená + bílá

BARVA KVĚTŮ

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nevýrzná/nekvete

DOBA KVETENÍ

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polstín

USDA – klima zóna

4 (do -34°C)

Hakuro Nishiki je společně s převislou kočičkou královnou vrb, používaných na českých zahradách. Jedná se o atraktivní japonskou vrbu s pestrými listy hráškově zelené barvy s bílými okraji. Při rašení jsou listy krémové a přechází až do jasně růžové barvy. Obvykle je pěstovaná na kmínku. V tomto případě dosahuje výšky až 3 m.

Vrby snáší jakékoliv půdní podmínky s vyjímkou čistého písčitého podloží. Bez větších problémů rostou i v zamokřených půdách. Pokud ji mámem vysazenou na plném slunci, tak je důležité neopomenout na zálivku v horkých letních měsících. Tím se vyhneme zasychání listů. Ideálně řežeme na jaře před vyrašením a v průběhu sezony pak můžeme stromek dle potřeby dotvarovat. Plně mrazuvzdorná do -34°C.

Salix caprea ‚Kilmarnock‘

vrba jíva
salix-caprea-kilmarnock

VZRŮST

nízký strom

VÝŠKA

1-2m

ŠÍŘKA

0,8-1,5m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

žlutá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

výrazné květy

DOBA KVETENÍ

bžezen až duben

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

USDA – klima zóna

4 (do -34°C)

Vrba jíva je díky svému brzkému kvetení považována za jednoho z poslů jara. Důležitá je nejen symbolika, ale i význam květů pro včely a ostatní hmyz. Převisavé kočičky jsou velice oblíbené a časté na soukromých zahradách. Celková výška je určená výškou kmene, respektive výškou roubování, neboť samotná odrůda tvoří vodopad větví a posunuje rozměr celého stromku pouze do šířky.

Jedná se o kompaktní keř. Pro bohatší kvetení a růst je vhodné po odkvětu otrhat zavadlé květy tak, aby nedošlo k porušení nových výhonů. Kořeny rostou mělce podobně jako u magnólií, proto je nesázejte hluboko. Půdu potřebují kyselou o pH 4,5-5,5, bohatou na živiny a neustále vlhkou. Ideální směs ke kořenům je rašelina smíchaná s lehkou (ne vápnitou) zahradní zeminou. Pro zamulčování je vhodné rostliny zasypat tlejícím listím či drcenou kůrou. Hnojení se nedoporučuje, maximálně směsi na podporu tvorby květů. Mrazuvzdorný do -23°C.

Rhododendron ‚Germania‘

pěnišník, rododendron
Rhododendron Germania

VZRŮST

střední keř

VÝŠKA

0,8-1,3m

ŠÍŘKA

0,6-1,5m

KATEGORIE LIST

listnatý stálezelený

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

růžová

VLASTNOSTI KVĚTŮ

výrazné květy

DOBA KVETENÍ

květen

NÁROKY NA SLUNCE

polostín a stín

USDA – klima zóna

6 (do -23°C)

Germania upoutá každého pozorovatele již na první pohled svými velkými, po okrajích zřasenými a sytě růžovými květy. Nutno brát v potaz, že nesnáší slunce, na druhou stranu spolehlivě rozzáří temnější zákoutí Vaší zahrady.

Jedná se o kompaktní keř. Pro bohatší kvetení a růst je vhodné po odkvětu otrhat zavadlé květy tak, aby nedošlo k porušení nových výhonů. Kořeny rostou mělce podobně jako u magnólií, proto je nesázejte hluboko. Půdu potřebují kyselou o pH 4,5-5,5, bohatou na živiny a neustále vlhkou. Ideální směs ke kořenům je rašelina smíchaná s lehkou (ne vápnitou) zahradní zeminou. Pro zamulčování je vhodné rostliny zasypat tlejícím listím či drcenou kůrou. Hnojení se nedoporučuje, maximálně směsi na podporu tvorby květů. Mrazuvzdorný do -23°C.

Rhododendron ‚Azurika‘

pěnišník, rododendron
Rhododendron 'Azurika'

VZRŮST

nízký/půdopokryvný

VÝŠKA

0,2-0,6m

ŠÍŘKA

KATEGORIE LIST

listnatý stálezelený

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

modrofialová

VLASTNOSTI KVĚTŮ

výrazné květy

DOBA KVETENÍ

duben až květen

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

6 (do -23°C)

Azurika je hustě větvený, stálezelený rododendron s mírně vystoupavým růstem. Květy se pyšní velmi tmavým odstínem modrofialové barvy.

Rododendrony dávají obecně přednost spíše polostínu. Kořeny rostou mělce podobně jako u magnólií, proto je nesázejte hluboko. Půdu potřebují kyselou o pH 4,5-5,5, bohatou na živiny a neustále vlhkou. Ideální směs ke kořenům je rašelina smíchaná s lehkou (ne vápnitou) zahradní zeminou. Pro zamulčování je vhodné rostliny zasypat tlejícím listím či drcenou kůrou. Hnojení se nedoporučuje, maximálně směsi na podporu tvorby květů. Mrazuvzdorný do -23°C.

Prunus triloba

Mandloň trojlaločnatá
Prunus triloba

VZRŮST

nízký strom

VÝŠKA

2-3m

ŠÍŘKA

1-2m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

růžová

VLASTNOSTI KVĚTŮ

výrazné květy

DOBA KVETENÍ

duben až květen

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

4 (do -34°C)

Na první pohled jsou Mandloně podobné sakurám a to nejen termínem kvetení, ale i barvou a celkovým efektem květů. Mandloně nakvétají od začátku dubna a svými uchvatnými květy, které doslova obsypávají větvičky vítají jaro. Květy vyrůstají bez stopky přímo na dřevě.

Po odkvětu je vhodné mandloně seřezat na 1/3 délky původních větví. Díky tomuto zákroku v příštím roce opět bohatě pokvetou. Jsou tolerantní vůči různým typům stanoviště. Avšak upřednostňují vlhkou a dobře odvodněnou půdu s mírně kyselým pH. Plně mrazuvzdorná do -34°C.

Picea pungens ‚Iseli Fastigiate‘

Smrk pichlavý
Picea abies 'Iseli Fastigiate'

VZRŮST

vyšší keř

VÝŠKA

4-6m

ŠÍŘKA

0,6-1m

KATEGORIE LIST

jehličnan stálezelený

BARVA LISTŮ

modrostříbrná

BARVA KVĚTŮ

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nevýrzná/nekvete

DOBA KVETENÍ

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

3 (do -40°C)

Iseli Fastigiate je úzce sloupovitý kultivar smrku pichlavého s hustě nahlučenými modrostříbrnými jehlicemi. Velice dobře se vypořádá s městským prostředím. Hodí se jak pro soliterní, tak i pro skupinovou výsadbu v zahradách a městských parcích.

Smrky nejsou náročné na podmínky. Jen nejsou nakloněny žádným extrémům. Půda by tedy měla být živná a dostatečně vlhká, ne přemokřená. Vhodný i pro celoroční okrasu v nádobách. Jsou plně mrazuvzdorné až do -40°C.

Osmanthus heterophyllus ‚Goshiki‘

Vonokvětka různolistá
osmanthus heterophyllus 'Goshiki'

VZRŮST

nízký/půdopokryvný

VÝŠKA

0,6-1,2m

ŠÍŘKA

0,6-1,2m

KATEGORIE LIST

listnatý stálezelený

BARVA LISTŮ

zelená + žlutá + bílá

BARVA KVĚTŮ

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nevýrzná/nekvete

DOBA KVETENÍ

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

6 (do -23°C)

Goshiky v překladu z japonštiny znamená “pět barev“. Po vyrašení jsou listy vonokvětky vínově červené. Postupně přecházejí v zelené a po vyzrání jsou nápadně zdobeny krémově bílými, šedozelenými a žlutozelenými skvrnami. Vonokvětka je raritou mezi stálezelenými rostlinami a bez pochyby obohatí scenérii každé zahrady.

Vonokvětka různolistá roste pomalu a nevyžaduje řez, ale snáší jej bez potíží a to i do staršího dřeva.

Vyžaduje vlhkou a neutrální až mírně kyselou, živnou půdu. Jedná se o stálezelenou rostlinu a není vhodné ji umisťovat na stanoviště, kam v zimě svítí sluníčko. Plně mrazuvzdorná do -23°C.

Magnolia ‚Liliiflora ‚Nigra‘

Šácholan liliokvětý
Magnolia 'Liliiflora 'Nigra'

VZRŮST

vyšší keř

VÝŠKA

2,5-3,5m

ŠÍŘKA

1-2m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

růžová + purpurová

VLASTNOSTI KVĚTŮ

výrazné květy

DOBA KVETENÍ

květen až červen

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

5 (do -29°C)

Magnolie liliokvětá má pozoruhodné zvenku vínově červené a uvnitř jemně růžové květy. Vykvétá postupně vzpřímenými 10 – 12 cm velkými květy. Patří k pozdním druhům a nakvétá ve více vlnách po dobu až jednoho měsíce. Díky tomu se elegantně vyhne pozdním jarním mrazíkům, které by mohly spálit poupata i květy.

Magnnolie jsou velmi atraktivní rostliny. Vaši zahradu rozveselí nejen svými pozoruhodnými květy, ale i poté zůstávají okrasou záhonů a to díky vzdušnému habitu a svěže zelenému zbarvení listů. Řez magnólií není zcela běžným zásahem. Ne vždy nato keře reagují dobře. Samozřejmě pokud potřebujete ať už z jakýchkoliv důvodů keř redukovat, nejvhodnější období je ihned po odkvětu. Rostliny tak stihnou nasadit poupata pro příští sezónu.

Opadavým magnóliím obecně vyhovuje vlhká zem s mírně kyselým až kyselým pH a slunné či polostinné stanoviště. Mají mělké kořeny, proto ji nesázejte příliš hluboko (obecně platí, že u všech rostlin je vhodnější mělká výsadba než utopená rostlina). Také by v bezprostředním okolí neměly být žádné konkurenční rostliny a vhodné je keř dobře zamulčovat. Mrazuvzdorná do -29°C.

Magnolia ‚Yellow River‘

Šácholan Yellow River
Šácholan Yellow River

VZRŮST

vyšší keř

VÝŠKA

3-4m

ŠÍŘKA

2-3m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

žlutá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

výrazné květy

DOBA KVETENÍ

květen

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

5 (do -29°C)

Yellow River je opravdovou lahůdkou mezi magnoliemi. Kultivar pocházející z Číny nese v průměru až 15 cm velké květy. Barva květů je světlé žlutá, velice jemná, poupata mají sytě žlutou barvu. Tato odrůda nebude jen nekonečnou pastvou pro Vaše oči, ale navíc Vás okouzlí i svoji příjemnou a svěží vůní.  Kvete na holých větvích a oproti klasickým jarním magnoliím později. Tím se elegantně vyhne pozdním jarním mrazíkům, které spálí poupata i květy.

Magnnolie jsou velmi atraktivní rostliny. Vaši zahradu rozveselí nejen svými impozantními květy, ale i poté zůstávají okrasou záhonů a to díky vzdušnému habitu a svěže zelenému zbarvení listů. Řez magnólií není zcela běžným zásahem. Ne vždy nato keře reagují dobře. Samozřejmě pokud potřebujete ať už z jakýchkoliv důvodů keř redukovat, nejvhodnější období je ihned po odkvětu. Rostliny tak stihnou nasadit poupata pro příští sezónu.

Opadavým magnóliím obecně vyhovuje vlhká zem s mírně kyselým až kyselým pH a slunné či polostinné stanoviště. Mají mělké kořeny, proto ji nesázejte příliš hluboko (obecně platí, že u všech rostlin je vhodnější mělká výsadba než utopená rostlina). Také by v bezprostředním okolí neměly být žádné konkurenční rostliny a vhodné je keř dobře zamulčovat. Mrazuvzdorná do -29°C.

Magnolia ‚Susan‘

Šácholan Susan
Magnolia 'Susan'

VZRŮST

vyšší keř

VÝŠKA

1,5-2,5m

ŠÍŘKA

1-2m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

růžová + červená

VLASTNOSTI KVĚTŮ

výrazné květy – vonné

DOBA KVETENÍ

duben až květen

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

5 (do -29°C)

Susan je středně vysoká magnolie, která kvete oproti klasickým jarním magnoliím později. Tím se elegantně vyhnou pozdním jarním mrazíkům, které spálí poupata i květy. Květy jsou růžovo červené, velice syté v porovnání s ostatními jarními magnoliemi. Kvete na koncích loňských větví.

Magnnolie jsou velmi atraktivní rostliny. Vaši zahradu rozveselí nejen svými impozantními květy, ale i poté zůstávají okrasou záhonů a to díky vzdušnému habitu a svěže zelenému zbarvení listů. Řez magnólií není zcela běžným zásahem. Ne vždy nato keře reagují dobře. Samozřejmě pokud potřebujete ať už z jakýchkoliv důvodů keř redukovat, nejvhodnější období je ihned po odkvětu. Rostliny tak stihnou nasadit poupata pro příští sezónu.

Opadavým magnóliím obecně vyhovuje vlhká zem s mírně kyselým až kyselým pH a slunné či polostinné stanoviště. Mají mělké kořeny, proto ji nesázejte příliš hluboko (obecně platí, že u všech rostlin je vhodnější mělká výsadba než utopená rostlina). Také by v bezprostředním okolí neměly být žádné konkurenční rostliny a vhodné je keř dobře zamulčovat. Mrazuvzdorná do -29°C.

Lonicera henryi

Zimolez henryův
Lonicera henryi

VZRŮST

popínavé/liána

VÝŠKA

4-6m

ŠÍŘKA

KATEGORIE LIST

listnatý stálezelený

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

žlutá + červená

VLASTNOSTI KVĚTŮ

výrazné květy

DOBA KVETENÍ

červen až červenec

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

5 (do -29°C)

Henryi patří mezi mohutné zimolezy dorůstající výšky až 6 m. Díky těmto vlastnostem se hodí i na větší konstrukce, jako například ploty, brány, pergoly. Zastínění je trvalé, jelikož patří do skupiny stálezelených rostlin. Květy jsou velice jemné, žlutorůžové.

Zimolez potřebuje pro svůj růst trvalou oporu. Pokud mu ji nezajistíte pak vytváří přepadavý keř rozvolněného tvaru. Zimní sluníčko může poškodit listy, proto je vhodné vytvořit zimolezu zimní clonu například rákosovou rohoží. Potřebuje vlhkou a dobře odvodněnou půdu s dostatkem živin a umístěním na slunci či v polostínu. Mrazuvzdorný do cca -27°C.

Ligustrum ovalifolium ‚Aureum‘

Ptačí zob vejčolistý
Ligustrum ovalifolium 'Aureum'

VZRŮST

střední keř

VÝŠKA

1-2m

ŠÍŘKA

KATEGORIE LIST

listnatý polo-opadavý

BARVA LISTŮ

zelená + žlutá

BARVA KVĚTŮ

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nevýrazné/nekvete

DOBA KVETENÍ

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín a stín

USDA – klima zóna

6 (do -23°C)

Ptačí zob je osvědčenou a oblíbenou dřevinou do živých plotů. Ve své domovině Japonsku dosahuje výšky až 5 m, při šířce kolem 3 m. U nás se dorůstá zhruba polovičních rozměrů.

Ovalifolium Aureum je velmi hezkým kultivarem. Oproti základnímu druhu nese až 6 cm dlouhé vejčité listy se zeleným středem a zlatožlutým lemováním. V průběhu zimy přechází žlutý lem do růžové až hnědé barvy. V červnu a červenci se krášlí krémově bílými a vonnými květy, které lákají motýli a ostatní hmyz. Plodem je kulatá, jedovatá, černá bobule.

Ptačí zob je nenáročný na půdní podmínky. Co však netoleruje jsou podmáčená stanoviště. V tuhých zimách může namrzat. Po seříznutí obrazí i ze starého dřeva. Tento druh patří mezi nejoblíbenější i v zimě zelené dřeviny pro stříhané živé ploty. Tvarování záleží zcela na Vaší fantazii. Plně mrazuvzdorný do -23°C.

Ligustrum ovalifolium

Ptačí zob vejčolistý
Ligustrum ovalifolium

VZRŮST

střední keř

VÝŠKA

1-2m

ŠÍŘKA

KATEGORIE LIST

listnatý polo-opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nevýrazné/nekvete

DOBA KVETENÍ

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín a stín

USDA – klima zóna

5 (do -29°C)

Ptačí zob je osvědčenou a oblíbenou dřevinou do živých plotů. Ve své domovině Japonsku dosahuje výšky až 5 m, při šířce kolem 3 m. U nás se dorůstá zhruba polovičních rozměrů.

Ovalifolium nese tmavo zelené listy se světlejším rubem. Na keři drží až do jara. V červnu a červenci se krášlí krémově bílými a vonnými květy, které lákají motýli a ostatní hmyz. Plodem je kulatá, jedovatá, černá bobule.

Ptačí zob je nenáročný na půdní podmínky. Co však netoleruje jsou podmáčená stanoviště. V tuhých zimách může namrzat. Po seříznutí obrazí i ze starého dřeva. Tento druh patří mezi nejoblíbenější i v zimě zelené dřeviny pro stříhané živé ploty. Tvarování záleží zcela na Vaší fantazii. Plně mrazuvzdorný do -29°C.

Larix decidua ‚Körnik‘

Japonský modřín
Larix decidua 'Körnik'

VZRŮST

střední keř

VÝŠKA

0,5-1,6m

ŠÍŘKA

KATEGORIE LIST

jehličnan opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nevýrazné/nekvete

DOBA KVETENÍ

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

4 (do -34°C)

Kulovitý modřín ‚Körnik‘ je velice žádanou soliterou v menších zahradách, skalkách či nádobách. Je roubovaný na kmen různých výšek a tím získává na své variabilitě. Větve vytvářejí od místa roubu volně kulovitou korunu. Opadavé jehlice jsou svěže zelené s nádechem do modra. Na podzim pak barví žlutě.

Modříny obecně nesnášejí přemokření. Vyhovuje jim lehká, propustná půda a slunné stanoviště. Plně mrazuvzdorný do -34°C.

Juniperus scopulorum ‚Blue Arrow‘

Jalovec skalní
Juniperus scopulorum 'Blue Arrow'

VZRŮST

vyšší keř

VÝŠKA

2-3m

ŠÍŘKA

0,2-0,4m

KATEGORIE LIST

jehličnan stálezelený

BARVA LISTŮ

modrostříbrná

BARVA KVĚTŮ

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nevýrzná/nekvete

DOBA KVETENÍ

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

4 (do -34°C)

Jalovec skalní pochází ze Severní Ameriky, kde je rozšířen v horských oblastech. Roste na suchých horských svazích a skalách.

Blue Arrow patří do skupiny úzce sloupovitých středně rychle rostoucích dřevin. Obohatí snad každou zahradu a to především svým nebývale štíhlým a vzpřímeným růstem. Jehlice jsou modrostříbrné a rostliny jsou jimy od země hustě pokryty. Hodí se do skalkových a vřesovištních partií, do větších nádob, ale především pro soliterní či rozvolněnou výsadbu v zahradě.

Na půdu není nijak náročný. Avšak miluje plné slunce a lehké nepřemokřené půdy. Ve stínu řídne. Plně mrazuvzdorný do -34°C.

Juniperus media ‚King of Spring‘

Jalovec prostřední
Juniperus media 'King of Spring'

VZRŮST

nízký/půdopokryvný

VÝŠKA

0,4-0,6m

ŠÍŘKA

0,8-1,2m

KATEGORIE LIST

jehličnan stálezelený

BARVA LISTŮ

zelená + žlutá

BARVA KVĚTŮ

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nevýrzná/nekvete

DOBA KVETENÍ

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín a stín

USDA – klima zóna

4 (do -34°C)

Jalovce patří mezi velice odolné rostliny. V našich podmínkách se pěstují odnepaměti a to v širekém množství druhů a odrůd. Nejsou náročné na pěstební podmínky a bez potíží zvládají české zimy.

King of Spring je nízký, spíše poléhavý kultivar. Na jaře jsou jehlice jasně žluté a v  průběhu sezony přechází jejich barva do žlutozelených tónů. Odrůda je vhodná k širokému použití jako například pro skupinové výsadby, do skalek, nádob či koryt.

Dobře zvláda slunné stanoviště a oproti ostatním jalovcům bez větších potíží prosperuje i ve stínu velkých stromů. Pro zdárný vývoj jsou vhodné propustné a středně vlhké půdy. Stejně jako i ostatní jalovce dobře zvládá městské prostředí.

Juniperus horizontalis ‚Glacier‘

Jalovec polehlý
Juniperus horizontalis 'Glacier'

VZRŮST

nízký/půdopokryvný

VÝŠKA

0,15-0,25m

ŠÍŘKA

1-1,5m

KATEGORIE LIST

jehličnan stálezelený

BARVA LISTŮ

modrosivá

BARVA KVĚTŮ

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nevýrzná/nekvete

DOBA KVETENÍ

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

4 (do -34°C)

Jalovec polehavý pochází ze severní Ameriky. Zde roste na písčitých půdách i na březích vodních toků.

Glacier je půdopokryvný keř, dosahující výšky kolem 25 cm a šířky až 1,5 m. Tato odrůda vytváří modrosivý koberec a dokáže vděčně růst i na místech, kde se jiným dřevinám nedaří.

Jalovce polehavé upřednostňují písčité, dobře propustné půdy. Nejsou náročné na pěstební péči. Jalovce zvládnou i městské prostředí . Plně mrazuvzdorný do -34°C.

Chamaecyparis pisifera ‚Gold Spangle‘

Cypřiš hrachonosný
Chamaecyparis_pisifera_Gold_Spangle

VZRŮST

nízký strom

VÝŠKA

2-3m

ŠÍŘKA

KATEGORIE LIST

jehličnan stálezelený

BARVA LISTŮ

zelená + žlutá

BARVA KVĚTŮ

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nevýrzná/nekvete

DOBA KVETENÍ

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

5 (do -29°C)

Cypřiše jsou u nás velice oblíbenými stálezelenými dřevinami. Především díky snadnému pěstováni a také díky barevné a tvarové rozličnosti.

Gold Spangle je vzpřímená široce pyramidální forma s jasně zlatavou barvou jehlic. Jeho užití je velice široké. Rozjasní Vaši zahradu jako volně rostoucí solitera, ale i jako pravidelně tvarovaný keř rozličných tvarů.

Cypřiše jsou plně mrazuvzodrné vůči českým zimám. Ve vyšších polohách je však rozumné jedince vysadit do závětrných míst. Lépe si tak udrží svoji vitalitu. Jsou tolerantní vůči všem typům půd. Nejlépe jim však vyhovují půdy vlhčí a mírně kyselé.

Chamaecyparis lawsoniana ‚Minima Glauca‘

Cypřiš lawsonův
CHAMAECYPARIS-LAWSONIANA-MINIMA-GLAUCA

VZRŮST

střední keř

VÝŠKA

0,8-1,5m

ŠÍŘKA

0,8-1,5m

KATEGORIE LIST

jehličnan stálezelený

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nevýrzná/nekvete

DOBA KVETENÍ

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

5 (do -29°C)

Cypřiše jsou u nás velice oblíbenými stálezelenými dřevinami. Především díky snadnému pěstováni a také díky barevné a tvarové rozličnosti.

Minima Glauca je dalším velice zajímavým kultivarem zakrslého cypřiše, který je silně zakrslý. Roční přírustek je kolem 5 cm, což z něj dělá ideální rostlinu do skalek, vřesovišť či skupinových výsadeb a nádob.

Cypřiše jsou plně mrazuvzodrné vůči českým zimám. Ve vyšších polohách je však rozumné jedince vysadit do závětrných míst. Lépe si tak udrží svoji vitalitu. Jsou tolerantní vůči všem typům půd. Nejlépe jim však vyhovují půdy vlhčí a mírně kyselé.

Chamaecyparis lawsoniana ‚Mini Globus‘

Cypřiš lawsonův
Chamaecyparis lawsoniana 'Mini Globus'

VZRŮST

střední keř

VÝŠKA

0,5-1m

ŠÍŘKA

0,5-1m

KATEGORIE LIST

jehličnan stálezelený

BARVA LISTŮ

světle zelená

BARVA KVĚTŮ

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nevýrzná/nekvete

DOBA KVETENÍ

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

5 (do -29°C)

Cypřiše jsou u nás velice oblíbenými stálezelenými dřevinami. Především díky snadnému pěstováni a také díky barevné a tvarové rozličnosti.

Mini Globus je zakrslým, kompaktně rostoucím kultivarem cypřiše. Větve jsou po celý rok svěže zelené. Svůj tvar si drží sám bez nutnosti stříhání. V dospělosti dosahuje výšky a šířky pouze kolem 1m.

Cypřiše jsou plně mrazuvzodrné vůči českým zimám. Ve vyšších polohách je však rozumné jedince vysadit do závětrných míst. Lépe si tak udrží svoji vitalitu. Jsou tolerantní vůči všem typům půd. Nejlépe jim však vyhovují půdy vlhčí a mírně kyselé.

Chamaecyparis lawsoniana ‚Ivonne‘

Cypřiš lawsonův
chamaecyparis lawsoniana Ivonne

VZRŮST

vyšší keř

VÝŠKA

3-6m

ŠÍŘKA

KATEGORIE LIST

jehličnan stálezelený

BARVA LISTŮ

světle zelená

BARVA KVĚTŮ

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nevýrzná/nekvete

DOBA KVETENÍ

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

5 (do -29°C)

Cypřiše jsou u nás velice oblíbenými stálezelenými dřevinami. Především díky snadnému pěstováni a také díky barevné a tvarové rozličnosti.

Ivonne má svěže zelenou barvu, která na koncích větviček přechází do zlatožluté. Má přirozeně pyramidální tvar s širokou základnou. U starších jedinců se větve elegantně sklánějí k zemi a celý strom vypadá velice elegantně. Cypřiše je možné tvarovat do rozličných tvarů. Vše záleží na Vaší fantazii.

Cypřiše jsou plně mrazuvzodrné vůči českým zimám. Ve vyšších polohách je však rozumné jedince vysadit do závětrných míst. Lépe si tak udrží svoji vitalitu. Jsou tolerantní vůči všem typům půd. Nejlépe jim však vyhovují půdy vlhčí a mírně kyselé.

Hydrangea paniculata ‚Sundae Fraise®‘ (‚Rensun‘)

hortenzie latnatá
Hydrangea paniculata 'Sundae Fraise®' ('Rensun')Hydrangea paniculata 'Sundae Fraise®'

VZRŮST

střední keř

VÝŠKA

1-1,3m

ŠÍŘKA

1-1,2m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá + růžová

VLASTNOSTI KVĚTŮ

výrazné květy

DOBA KVETENÍ

červenec až září

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

5 (do -29°C)

Sundae Fraise® byla vyšlechtěna ve Francii Jeanem Renaultem. V roce 2010 vyhrála stříbrnou medaili na mezinárodním veletrhu rostlin v holandském Boskoopu.

Sundae Fraise® je kultivarem hortenzie latnaté. Ceněný je především pro svoji kompaktnost a barvu květenství. Keře jsou nízké uniformní a husté. Květnství je bílé a postupně se zbarvuje od špičky do růžova. Dalším vysoce dekorativním znakem jsou vínově červeně zbarvené stonky, nesoucí květní laty.

Pro pěkné kvetení a vyrovnaný růst potřebují lantnaté hortenzie dobře propustné a rovnoměrně vlhké půdy. Nejlépe se pěstují na plném slunci a dobře reagují na hnojení. Zjara je vhodné keře sestřihnout na cca 15 cm loňských větví. Kvete na jednoletých výhonech. Mrazuvzdorná do min. -29°C.

Hibiscus syriacus ‚Duc de Brabant‘

ibišek syrský
HIBISCUS SYRIACUS 'DUC DE BRABANT'

VZRŮST

vyšší keř

VÝŠKA

1,5-2,5m

ŠÍŘKA

1,5-2m

KATEGORIE LIST

listnarý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

purpurová

VLASTNOSTI KVĚTŮ

výrazné květy

DOBA KVETENÍ

červenec až září

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

USDA – klima zóna

5 (do -29°C)

Odrůdy ibišku syrského jsou nedílnou součástí každé kvetoucí zahrady. Svojí jemností a pestrostí barevných kombinací dokáží rozveselit oko náročného majitele. Jsou plně mrazuvzdorné a svojí přítomností vnesou do prostoru život.

Duc de Brabant je plnokvětou odrůdou ibišku syrského s purpurovými květy, které dosahují velikosti kolem 6 až 8 cm.

Vyhovuje mu stanoviště s co možná nejdelším přímým slunečním svitem. Zemina musí být vlhká, ne přmokřená, a dobře propustná. Ibišky u našich zákazníků pravidelně netříháme. Pouze v případě, že potřebujeme sesadit starší rostlinu nebo při výsadbě pro lepší ujmutí a základní vytvarování keře. Plně mrazuvzdorný do -29°C.

Hedra helix ‚Diamond Queen‘

Břečťan popínavý
Hedra helix 'Diamond Queen'

VZRŮST

popínavé/liána

VÝŠKA

3-5m

ŠÍŘKA

KATEGORIE LIST

listnatý stálezelený

BARVA LISTŮ

zelená + žlutá

BARVA KVĚTŮ

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nevýrzná/nekvete

DOBA KVETENÍ

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín a stín

USDA – klima zóna

5 (do -29°C)

Břečťany jsou zřejmě nejoblíbenějšími stálezelenými popínavými rostlinami v našich podmínkách. Původní druh se vyskytuje v celé Evropě a zasahuje až po Kavkaz.

‚Diamond Queen‘ je atraktivní a velice žádaná odrůda pestrolistých břečťanů. Proti klasickému druhu roste pomaleji.

Oproti zelenolistým břečťanům vyžaduje víc chráněné stanoviště a hůř snáší hluboký stín. Dobře prospívá ve vlhčí, zásadité půdě. Plně mrazuvzdorný do min. -29°C.

Hedera hibernica

Břečťan popínavý
Hedera hibernica

VZRŮST

popínavé/liána

VÝŠKA

3-5m

ŠÍŘKA

KATEGORIE LIST

listnatý stálezelený

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nevýrzná/nekvete

DOBA KVETENÍ

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín a stín

USDA – klima zóna

5 (do -29°C)

Břečťany jsou zřejmě nejoblíbenějšími stálezelenými popínavými rostlinami v našich podmínkách. Původní druh se vyskytuje v celé Evropě a zasahuje až po Kavkaz.

Břečťan popínavý je vhodný k pokrytí hrubých zdí, skal či plotů. Zajímavý je i k pokrytí starých stromů nebo jako půdopokryvná rostlina. Tmavě zelené listy zajímavě kontrastují  a umocňují celkový dojem z kompozice v kombinaci se světlými a pestrolistými rostlinami, ale i světlými kameny nebo budovami.

Zvládá jakékoliv umístění, přednostně ve vlhčí, zásadité půdě. Plně mrazuvzdorný do -29°C.

Genista lydia

Kručinka lydijská
Genista lydia

VZRŮST

nízký/půdopokryvný

VÝŠKA

0,25-0,5m

ŠÍŘKA

0,5-1m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

žlutá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

výrazné květy

DOBA KVETENÍ

květen až červen

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

USDA – klima zóna

6 (do -23°C)

Kručinka lydijská je nízký až poléhavý keřík s bohatou násadou jasně žlutých květů. Listy jsou drobné, úzce podlouhlé a svěže zelené.

Kručinka lydijská je vhodná jako podrostová dřevina vyšších druhů trvalek a dřevin. Ve skupinových výsadbách vytváří kompaktní podrost. Velice dobře se vyjímá i ve skalkách nebo na zídkách, kde postupně přepadá a v období jara zdobí zahradu svými krásnými květy.

Má ráda lehkou, propustnou půdu a slunné stanoviště. Je nenáročná na pěstování. Plně mrazuvzdorná do -25°C.

Fargesia robusta ‚Pingwu‘

Bambus
fargesia_robusta_pingwu

VZRŮST

vysoký keř

VÝŠKA

0,7-1,5m

ŠÍŘKA

0,4-0,8m

KATEGORIE LIST

listnatý stálezelený

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nevýrzná/nekvete

DOBA KVETENÍ

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

6 (do -23°C)

Bambusy rodu Fargesia a Phyllostachys jsou součástí rozsáhlého sortimentu bambusů. Právě tyto dva rody patří k nejodolnějším a nejkrásnějším, které je možné v našich podmínkách úspěšně pěstovat. Fargesia jsou trsnaté bambusy, vyrůstající z hustého trsu, který se zvolna rozšiřuje. Na základě této skutečnosti nepotřebují bariéru, která by zamezovala bujnému až invazivnímu rozrůstání. Hodí se tedy i pro výsadby do menších zahrad.

Pingwu patří do skupiny trsnatých bambusů. Jedná se vzpřímeně rostoucí bambus. Stébla jsou po dozrání zbarvená žluto – červeně.

Rod Fargesia vyžaduje propustnou (hlinitopísčitou), úrodnou a vlhkou zem. Ve vlhkém prostředí snáší plné slunce, jinak je vhodný polostín až stín. Dobře zakořeněné rostliny si zachovávají olistění i v silnějších mrazech. Mrazuvzdornost do -23°C.

Euonymus japonicus ‚Microphyllus‘

Brslen japonský
Euonymus japonicus 'Microphyllus'

VZRŮST

nízký/půdopokryvný

VÝŠKA

0,4-0,8m

ŠÍŘKA

0,4-0,8m

KATEGORIE LIST

listnatý stálezelený

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nevýrzná/nekvete

DOBA KVETENÍ

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

6 (do -23°C)

Japonské brsleny jsou atraktivní, stálezelené keře. Vhodné jsou k použití pro soliterní výsadbu, tvarování i pro výsadbu do nižších živých plotů a skupinových výsadeb. Větvičky jsou krásnou dekorací do aranžmá po celý rok.

Microphyllus je zelenolistým zástupce japonských brslenů. Charakteristické pr tento kultivar jsou drobné listy a pomalý růst. Listy dosahují délky kolem 3cm. Jako ostatní brsleny je i tento možné tvarovat, avšak díky pomalému růstu to nebývá potřeba.

Brsleny nejsou náročné na půdní podmínky. Vysaďte je na dobře propustné, mírně vlhké, a jelikož se jedná o stálezelené rostliny,  závětrné stanoviště (ochrana před vysycháním listů). Po zakořenění velice dobře odolávají i letním přísuškům. Stanoviště zvolte i s ohledem na  slunce. Letní slunce japonským brslenům vyhovuje. V zimě je vhodné u pestrolistých brslenů, když je stanoviště mimo dosah celodenního slunečního svitu. Zelenolisté odrůdy nejsou na zimní slunce tak citlivé. Dojde-li k poškození listů mrazem, velmi spolehlivě obrazí. Jarní ŘEZ provádíme po odeznění mrazíků. Jarním zákrokem podopoříme růst a větvení. Dalším vhodným termínem je červenec. Jemným dotvarováním rostliny docílíte  především jejího zhoustnutí. Dobře olistěné rostliny lépe zimují. Mrazuvzdorné do -23°C.

Euonymus japonicus ‚Elegantissima Aurea‘

Brslen japonský
Euonymus japonicus 'Elegantissima Aurea'

VZRŮST

nízký/půdopokryvný

VÝŠKA

0,6-1,2m

ŠÍŘKA

0,6-1,2m

KATEGORIE LIST

listnatý stálezelený

BARVA LISTŮ

žlutá + zelená

BARVA KVĚTŮ

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nevýrzná/nekvete

DOBA KVETENÍ

NÁROKY NA SLUNCE

polostín

USDA – klima zóna

6b (do -21°C)

Japonské brsleny jsou atraktivní, stálezelené keře. Vhodné jsou k použití pro soliterní výsadbu, tvarování i pro výsadbu do nižších živých plotů a skupinových výsadeb. Větvičky jsou krásnou dekorací do aranžmá po celý rok.

Elegantissima Aurea je výrazný zástupce japonských brslenů. Jedná se o stálezeleného krasavce s tmavě zelenými listy po obvodu a žlutým středem. Listy jsou cca 7 cm dlouhé a 3cm široké. Výrazně kontrastním zbarvením bez pochyby rozzáří temná místa na Vaší zahradě!

Brsleny nejsou náročné na půdní podmínky. Vysaďte je na dobře propustné, mírně vlhké, a jelikož se jedná o stálezelené rostliny,  závětrné stanoviště (ochrana před vysycháním listů). Po zakořenění velice dobře odolávají i letním přísuškům. Stanoviště zvolte i s ohledem na  slunce. Letní slunce japonským brslenům vyhovuje. V zimě je vhodné u pestrolistých brslenů, když je stanoviště mimo dosah celodenního slunečního svitu. Zelenolisté odrůdy nejsou na zimní slunce tak citlivé. Dojde-li k poškození listů mrazem, velmi spolehlivě obrazí. Jarní ŘEZ provádíme po odeznění mrazíků. Jarním zákrokem podopoříme růst a větvení. Dalším vhodným termínem je červenec. Jemným dotvarováním rostliny docílíte  především jejího zhoustnutí. Dobře olistěné rostliny lépe zimují. Mrazuvzdorné do -21°C.

Deutzia X ‚STRAWBERRY FIELDS‘

Trojpuk
Strawberry Fields

VZRŮST

střední keř

VÝŠKA

0,8-1,5m

ŠÍŘKA

0,8-1,5m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

růřová + bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

výrazné květy

DOBA KVETENÍ

červen

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

5 (do -29°C)

Strawberry fields v překladu znamená jahodová pole. Tento trefný název křížence vystihuje charakter růstu a kvetení keře. Jedná se o keř dosahující výšky kolem 1,5m, listy jsou drobné, světle zelené. Kvete v červnu. Množství květů, které příjemně voní v kontrastu se světle zelenými listy vypadají jako jahodové pole.

Trojpuk je nenáročnou rostlinou i pro pěstitele začátečníky. To mu v žádném případě neubírá na atraktivitě. V případě, že ho vysadíte na slunné stanoviště, tak bude každoročně obsypán spoustou příjemně zbarvených a vonných květů. Pravidelný řez není potřeba. Pokud budete chtít rostlinu zmladit, pak je vhodné tento zákrok provést ihned po odkvětu, aby keř stačil vytvořit nové dřevo. Kvete na loňském dřevě. Plně mrazuvzdorný do -29°C.

Clematis ‚MULTI BLUE‘

Plamének
Multi-Blue

VZRŮST

popínavé/liána

VÝŠKA

1-3,5m

ŠÍŘKA

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

modrá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

výrazné květy

DOBA KVETENÍ

červen až září

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

4 (do -34°C)

Plaménky patří mezi velice oblíbené rostliny a to především díky pestrobarevnému květenství a poměrně nenáročnému pěstování.

Multi Blue je oblíbenou velkokvětou odrůdou s plnými květy sytě modré barvy. Patří do skupiny 2.

Plaménky mají rádi hlubokou a výživnou půdu. Pro svěží růst potřebují dobře propustné, vlhké, ne přemokřené stanoviště. Každé jaro doporučujeme přihnojit. Plně mrazuvzdorné do -34°C.

ŘEZ: plaménky můžeme rozdělit na 3 základní skupiny s ohledem na řez. 1.SKUPINA: plaménky kvetoucí na jaře, od dubna do května. Kvetou na zralém loňském dřevě. Nepotřebují tedy žádný řez. Hluboký řez provedeme jen v případě potřeby omladit rostlinu nebo ji nasměrovat do jiného místa. Tento řez provádíme ihned po odkvětu. 2.SKUPINA: do této skupiny patří plaménky, které kvetou začátkem léta na bočních výhonech z loňského dřeva a ve druhé fázi kvetou na konci léta a začátku podzimu a to již na vrcholech nových přírůstků (letošních letorostech). Na konci podzimu nebo začátku jara (listopad nebo únor/březen) vystříhejte suché a slabé výhony. Ponechejte jen ty silné. Boční výhony seřízněte až k páru silných pupenů. Poslouží jako konstrukce pro tvorbu 1. vlny květů v nadcházející sezoně. 3.SKUPINA: jsou plaménky, kvetoucí od poloviny léta do začátku podzimu. Květy vyrůstají na letorostech, takže na podzim nebo brzy zjara, ještě před rašením, seřízneme všechny loňské výhony 15 – 30 cm nad zemí.

Clematis ‚ASHVA‘

Plamének
Ashva

VZRŮST

popínavé/liána

VÝŠKA

1-1,5m

ŠÍŘKA

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

fialová + purpurová

VLASTNOSTI KVĚTŮ

výrazné květy

DOBA KVETENÍ

červen až září

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

4 (do -34°C)

Plaménky patří mezi velice oblíbené rostliny a to především díky pestrobarevnému květenství a poměrně nenáročnému pěstování.

Ashva je letní odrůdou plaménku, patří do skupiny 3. Květ dosahuje velikosti 7-10 cm. Okvětní plátky jsou kombinací fialové barvy s širokým purpurovým pruhem uprostřed.

Plaménky mají rádi hlubokou a výživnou půdu. Pro svěží růst potřebují dobře propustné, vlhké, ne přemokřené stanoviště. Každé jaro doporučujeme přihnojit. Plně mrazuvzdorné do -34°C.

ŘEZ: plaménky můžeme rozdělit na 3 základní skupiny s ohledem na řez. 1.SKUPINA: plaménky kvetoucí na jaře, od dubna do května. Kvetou na zralém loňském dřevě. Nepotřebují tedy žádný řez. Hluboký řez provedeme jen v případě potřeby omladit rostlinu nebo ji nasměrovat do jiného místa. Tento řez provádíme ihned po odkvětu. 2.SKUPINA: do této skupiny patří plaménky, které kvetou začátkem léta na bočních výhonech z loňského dřeva a ve druhé fázi kvetou na konci léta a začátku podzimu a to již na vrcholech nových přírůstků (letošních letorostech). Na konci podzimu nebo začátku jara (listopad nebo únor/březen) vystříhejte suché a slabé výhony. Ponechejte jen ty silné. Boční výhony seřízněte až k páru silných pupenů. Poslouží jako konstrukce pro tvorbu 1. vlny květů v nadcházející sezoně. 3.SKUPINA: jsou plaménky, kvetoucí od poloviny léta do začátku podzimu. Květy vyrůstají na letorostech, takže na podzim nebo brzy zjara, ještě před rašením, seřízneme všechny loňské výhony 15 – 30 cm nad zemí.

Azalea ‚TUNIS‘

Azalka dřevitá
Tunis_Azalea

VZRŮST

střední keř

VÝŠKA

0,5-1,5m

ŠÍŘKA

0,5-1,5m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

červená + oranžová

VLASTNOSTI KVĚTŮ

výrazné květy

DOBA KVETENÍ

květen až červen

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

USDA – klima zóna

4 (do -34°C)

Dřevité azalky jsou jemné a krásné keře. Přesto dokážou odolat i velice drsným mrazům. Na počátku léta pak rozzáří Vaši zahradu nádhernými květy.

Dřevitá azalka Tunis obohatí zahradu velice zajímavou barvou kvetení. Velké květy, které se na keři objevují na přelomu května a června jsou syté, červeno oranžové a díky jejich nevšední barevné kombinaci je jen těžko přehlédnete. Oko milovníka azalek učaruje odrůda Tunis o to víc.

Opadavé azalky spadají do skupiny vřesovištních rostlin. Vyžadují plné slunce a v prvních letech vydatnou zálivku. Díky vydatné zálivce (ne dlouhodobému přemokření) si azalky vytvoří rozsáhlý kořenový systém a jsou odolnější vůči přísuškům. Dojde-li k dlouhodobému přísušku rostlin, pak uvidíte první příznaky na listech. Ty budou slabé a náchylné k plísňovým chorobám nebo se začnou různě kroutit. V této chvíli je dobré aplikovat fungicidní přípravek. Zpravidla stačí 2 postřiky a rostlina zůstane až do konce sezony silná a zdravá. Tvarování azalek je možné, avšak pravidelně se nestříhají. Pro zmlazení nebo dotvarování keře je vhodné období brzkého jara. Proto, aby keř stačil vyhnat nové výhony a vytvořit poupata na další rok. Stejně jako ostatní vřesovištní rostliny je na pěstování azalek vhodná lehká propustná půda s obsahem rašeliny. Plně mrazuvzdorná do -34°C.

Azalea ‚KLONDYKE‘

Azalka dřevitá
klondyke-azalea

VZRŮST

střední keř

VÝŠKA

0,5-1,5m

ŠÍŘKA

0,5-1,5m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

zlátá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

výrazné květy

DOBA KVETENÍ

květen až červen

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

USDA – klima zóna

4 (do -34°C)

Dřevité azalky jsou jemné a krásné keře. Přesto dokážou odolat i velice drsným mrazům. Na počátku léta pak rozzáří Vaši zahradu nádhernými květy.

Klondyke je zástupcem opadavých dřevitých azalek. Jedná se krásně kvetoucí keř. Květy jsou výrazné, zlaté. Roste poměrně pomalu a ve věku 10 let dosahuje výšky kolem 1m. Vyžaduje slunné stanoviště. Hodí se do skupinových výsadeb nebo jako podrost velkých stromů. Je vhodná  i do zahrad asijského typu. Květy se krásně zrcadlí v blízkosti jezírek a bazénů. Upřednostňuje chráněné a vlhčí (ne podmáčené) stanoviště s nižším pH.

Opadavé azalky spadají do skupiny vřesovištních rostlin. Vyžadují plné slunce a v prvních letech vydatnou zálivku. Díky vydatné zálivce (ne dlouhodobému přemokření) si azalky vytvoří rozsáhlý kořenový systém a jsou odolnější vůči přísuškům. Dojde-li k dlouhodobému přísušku rostlin, pak uvidíte první příznaky na listech. Ty budou slabé a náchylné k plísňovým chorobám nebo se začnou různě kroutit. V této chvíli je dobré aplikovat fungicidní přípravek. Zpravidla stačí 2 postřiky a rostlina zůstane až do konce sezony silná a zdravá. Tvarování azalek je možné, avšak pravidelně se nestříhají. Pro zmlazení nebo dotvarování keře je vhodné období brzkého jara. Proto, aby keř stačil vyhnat nové výhony a vytvořit poupata na další rok. Stejně jako ostatní vřesovištní rostliny je na pěstování azalek vhodná lehká propustná půda s obsahem rašeliny. Plně mrazuvzdorná do -34°C.

Acer palmatum ‚REDWINE’®

Javor dlaňolistý – japonský javor
Acer_palmatum _Redwine

VZRŮST

střední keř

VÝŠKA

1,2-2m

ŠÍŘKA

1-1,5m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená + červená

BARVA KVĚTŮ

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nevýrzná/nekvete

DOBA KVETENÍ

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

6 (do -23°C)

Japonské javory patří odjakživa mezi rostliny, které symbolizují pečlivě pěstěnou zahradu. Impozantní zbarvení listů v průběhu sezony a tvar stromu, jsou natolik působivé, že stojí zato mít alespoň jeden na svojí zahradě.

Acer palmatum ‚Redwine‘ je dalším skvostem z palety japonských javorů s vícebarevným listem. Jedná se o dalšího trpaslíka v rodině japonských javorů. ‚Redwine‘ se dorůstá výšky cca 1,5 m v 15 letech. Jedná se tedy o velice kompaktní keř, který se hodí jak do předzahrádek, tak i jako podrost větších stromů. Svojí přítomností dodá celkové kompozici jemnost a hravost.

Roste poměrně pomalu, hodí se tedy i do menších zahrad a předzahrádek. Upřednostňuje chráněné a vlhčí (ne podmáčené) stanoviště s nižším pH. Prospívá i na slunném místě, vhodnější je alespoň částečný stín. Velice vhodné stanoviště je poblíž jezírka či vodního prvku. Japonské javory na těchto stanovištích vypadají opravdu krásně a to i díky zvýšené vzdušné vlhkosti. Tyto rostliny jsou sice mrazuvzdorné, avšak ocení vrstvu kůrového mulče, který zabrání promrznutí půdy a zajistí udržení vlhkosti po delší časové období.

Abies koreana ‚TUNDRA‘

Jedle korejská zakrslá
Abies_koreana_Tundra

VZRŮST

nízký/půdopokryvný

VÝŠKA

0,2-0,3m

ŠÍŘKA

0,2-0,5m

KATEGORIE LIST

jehličnan stálezelený

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nevýrzná/nekvete

DOBA KVETENÍ

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

5 (do -29°C)

Tundra je zakrslým zástupcem korejské jedle. Jedná se o velmi pomalu rostoucí jehličnan silně kompaktního, polštářovitého růstu. Krása kultivaru Tundra nespočívá pouze ve tvaru vzrůstu, ale i v barvě jehlic. Ty jsou celoročně svěže zelené, jako při rašení zjara. Na rubu jsou výrazné bílé proužky.

Roste kompaktně a hustě i bez jakéhokoliv pěstebního zásahu. Ve věku 10 let dorůstá výšky kolem 30 cm při šířce zhruba 40 cm. Je tedy patrné, že se jedná o velice pomalu rostoucí jehličnan, který se hodí nejen do předních partií záhonů, ale i do skalek či koryt. Dobře se bude cítit ve společnosti jiných zakrslých druhů nebo skalniček na které se bude dívat shora 🙂 Vyžaduje dobře propustnou půdu s přídavkem rašeliny. Dobře prospívá jak na slunci, tak i v polostínu. Plně mrazuvzdorná do -29°C. Avšak mladým rostlinám je vhodné zajistit zimní přikrývku.

Weigela ‚Piccolo‘

vajgélie květnatá
Weigela 'Piccolo'

VZRŮST

nízký/půdopokryvný

VÝŠKA

0,3-0,6m

ŠÍŘKA

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

růžová

VLASTNOSTI KVĚTŮ

výrazné květy

DOBA KVETENÍ

květen – srpen

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

4 (do -34°C)

Vajgélie patří plným právem k velice oblíbeným zahradním dřevinám. Jedná se o rostlinu, která Vám vytvoří s minimálním pěstebním úsilým vysoce okrasný prvek Vaší zahrady. Výrazná je především svými trubkovitými květy, které jsou 2 – 4 cm dlouhé, objevující se v průběhu celého léta. ‚Piccolo‘ je odrůdou s výrazně růžovými květy a světle zelenými listy. Roste kompaktně a vytváří nizoučké keříčky jak už název napovídá. Hodí se jako lem záhonů či podrost pravidelných soliter. Nejraději má středně živné a mírně vlhké půdy a plné slunce. Pro bohaté kvetení se doporučuje ihned po odkvětu zakrátit nové větve na jednu třetinu až jednu polovinu délky nového výhonu. Kvete na loňském dřevě. Plně mrazuvzdorná do  -34°C.

Weigela ‚Red Prince‘

vajgélie květnatá
Weigela 'Red Prince'

VZRŮST

střední keř

VÝŠKA

1,5-2m

ŠÍŘKA

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

rudá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

výrazné květy

DOBA KVETENÍ

květen – srpen

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

4 (do -34°C)

Vajgélie patří plným právem k velice oblíbeným zahradním dřevinám. Jedná se o rostlinu, která Vám vytvoří s minimálním pěstebním úsilým vysoce okrasný prvek Vaší zahrady. Výrazná je především svými trubkovitými květy, které jsou 2 – 4 cm dlouhé, objevující se v průběhu celého léta. ‚Red Prince‘ je odrůdou s výrazně červenými až rudými květy a sytě zelenými listy. Roste kompaktně, vzpřímeně. Nejraději má středně živné a mírně vlhké půdy a plné slunce. Pro bohaté kvetení se doporučuje ihned po odkvětu zakrátit nové větve na jednu třetinu až jednu polovinu délky nového výhonu. Kvete na loňském dřevě. Plně mrazuvzdorná do  -34°C.

Tsuga canadiensis ‚Pendula‘

zakrslý jedlovec kanadský
Tsuga canadiensis 'Pendula'

VZRŮST

nízký strom strom

VÝŠKA

1,5-2,5m

ŠÍŘKA

1-2,5

KATEGORIE LIST

jehličnatý stálezelený

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

 –

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nevýrazné/nekvete

DOBA KVETENÍ

 –

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

4 (do -34°C)

Jedlovec pochází z jihovýchodní části USA a jihovýchodu Kanady. Krásný představitel mohutných soliter v parcích a zahradách. ‚Pendula‘ je vysoce dekorativní odrůda základního druhu. Má velice elegantní převislou korunu. Uplatnění najde jako solitera nebou součást působivé zahradní kompozice.

Tsuga canadiensis ‚Pendula‘ jde o soliteru s typickým obloukovitě převislým růstem. Celkový tvar rostliny je závislý na pěstování a  případném řezu. Volně rostoucí jedinci se dorůstají ve věku 20 let výšky kolem 2 m a přibližně stejné šířky. Krásným růstem se Vám jedlovce odmění například blízko jezírek a jiných vodních prvků, jelikož mu prospívá vyšší vzdušná vlhkost.

V případě, že jedlovcům zajistíte lehčí kyselou propustnou a vlhkou půdu, tak s jeho pěstováním nebudete mít potíže. Tsuga je pomalu rostoucí strom, vyžadující chráněné stanoviště proti větru. Dobře snáší zastínění a plné slunce bez větších problémů zvládá v případě vlhčího stanoviště nebo občasné zálivky. Odmění se Vám vytvořením krásné solitery na Vaší zahradě. V našich podmínkách se jedná o plně mrazuvzdorný strom do -34°C.

Tsuga canadiensis

jedlovec kanadský
Tsuga canadiensis

VZRŮST

vysoký strom

VÝŠKA

15-25m

ŠÍŘKA

6-8m

KATEGORIE LIST

jehličnatý stálezelený

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nevýrazné/nekvete

DOBA KVETENÍ

 –

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

4 (do -34°C)

Jedlovec pochází z jihovýchodní části USA a jihovýchodu Kanady. Krásný představitel mohutných soliter v parcích a zahradách.

Tsuga canadiensis jde o soliteru se vzdušnou, široce pyramidální korunou a průběžným kmenem. Větve jsou typické vodorovným nasazení s převislými konci výhonů. Vrchol stromu bývá často ochable převislý. Jehlice jsou tupě zakončené, krátce řapíkaté. Barva je lesklá, tmavě zelená a na rubu jsou dva výrazné bílé proužky.

V případě, že jedlovcům zajistíte lehčí kyselou propustnou a vlhkou půdu, tak s jeho pěstováním nebudete mít potíže. Tsuga je pomalu rostoucí strom, vyžadující chráněné stanoviště proti větru. Dobře snáší zastínění a plné slunce bez větších problémů zvládá v případě vlhčího stanoviště nebo občasné zálivky. Odmění se Vám vytvořením krásné solitery na Vaší zahradě. V našich podmínkách se jedná o plně mrazuvzdorný strom do -34°C.

Taxus media ‚Hicksii‘

tis prostřední
Taxus media 'Hicksii'

VZRŮST

střední keř

VÝŠKA

 2-5m

ŠÍŘKA

 1-2m

KATEGORIE LIST

jehličnatý stálezelený

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

 –

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nevýrazné/nekvete

DOBA KVETENÍ

 –

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín a stín

USDA – klima zóna

4 (do -34°C)

Tisy jsou dřevinou, která ja na naše podmínky skvěle přizpůsobena. Těší se stále větší oblibě a jsou hojně využívány nejen pro soliterní výsadbu, ale i pro výsadbu do volně rostoucích či tvarovaných živých stěn. V dnešní době je velice široká paleta odrůd tisů a každý si má z čeho vybrat.

Hicksii je vzpřímeně rostoucí odrůda tisu, jedna z nejrozšířenějších při výsadbě živých plotů. Vysazujeme je na vzdálenost 50-60 cm v řadě. V 15 letech dosahuje kolem 3 metrů do výšky a 1 metr do šířky, takže je vhodný i do malých zahrad. Větve rostou přísně vzhůru a jsou posety neopadavými, lesklými, sytě zelenými jehlicemi, které pokrývají celou rostlinu. Nevyholují spodní větve jako běžné tisy.

Tisy nejsou náročné, co se týká umístění. Jedná se o velice flexibilní rostlinu, která roste téměř všude. Důležité je alespoň v prvních letech zajistit dobře vydrenážovanou jámu tak, aby nedošlo k dlouhodobému zamokření kořenového systému tisu. Výborně snáší i jakýkoliv typ řezu a nejsou citlivé ke stanovišti ani z hlediska povětrnostních podmínek. Mrazuvzdorný do -34°C.

Taxus baccata ‚Fastigiata aurea‘

tis červený
Taxus baccata 'Fastigiata aurea'

VZRŮST

vyšší keř

VÝŠKA

 2-4m

ŠÍŘKA

 –

KATEGORIE LIST

jehličnatý stálezelený

BARVA LISTŮ

zelená + žlutá

BARVA KVĚTŮ

 –

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nevýrazné/nekvete

DOBA KVETENÍ

 –

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín a stín

USDA – klima zóna

6 (do -23°C)

Tisy jsou dřevinou, která ja na naše podmínky skvěle přizpůsobena. Těší se stále větší oblibě a jsou hojně využívány nejen pro soliterní výsadbu, ale i pro výsadbu do volně rostoucích či tvarovaných živých stěn. V dnešní době je velice široká paleta odrůd tisů a každý si má z čeho vybrat.

Fastigiata Aurea je velmi žádaný atraktivní tis,  úzkého sloupovitého růstu. Jeho nové přírůstky jsou zlatožluté. Zralé jehlice zelené se žlutými okraji . Fastigiat aurea roste pomalu. Je vhodným vertikálním prvkem i pro malou zahradu, a také důstojným prvkem u vchodu do domu či firmy.

Tisy nejsou náročné, co se týká umístění. Jedná se o velice flexibilní rostlinu, která roste téměř všude. Důležité je alespoň v prvních letech zajistit dobře vydrenážovanou jámu tak, aby nedošlo k dlouhodobému zamokření kořenového systému tisu. Výborně snáší i jakýkoliv typ řezu. U tohoto druhu není tvarovací řez nutný. Nejsou citlivé ke stanovišti ani z hlediska povětrnostních podmínek. Mrazuvzdorný do -23°C.

Taxus baccata

tis červený
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

VZRŮST

vysoký keř

VÝŠKA

 4-10m

ŠÍŘKA

 –

KATEGORIE LIST

jehličnatý stálezelený

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

 –

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nevýrazné/nekvete

DOBA KVETENÍ

 –

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín a stín

USDA – klima zóna

5a (do -29°C)

Tisy jsou dřevinou, která ja na naše podmínky skvěle přizpůsobena. Těší se stále větší oblibě a jsou hojně využívány nejen pro soliterní výsadbu, ale i pro výsadbu do volně rostoucích či tvarovaných živých stěn. V dnešní době je velice široká paleta odrůd tisů a každý si má z čeho vybrat.

Baccata je základní odrůdou, která se pro použití do zahrad hodí především na realizaci živého plotu nebo pravidelně tvarované solitery a to díky svému mohutnému růstu.

Tisy nejsou náročné, co se týká umístění. Jedná se o velice flexibilní rostlinu, která roste téměř všude. Důležité je alespoň v prvních letech zajistit dobře vydrenážovanou jámu tak, aby nedošlo k dlouhodobému zamokření kořenového systému tisu. Výborně snáší i jakýkoliv typ řezu a nejsou citlivé ke stanovišti ani z hlediska povětrnostních podmínek. Mrazuvzdorný do -29°C.

Rhododendron ‚Schneekrone‘

pěnišník, rododendron
Rhododendron 'Schneekrone'

VZRŮST

střední keř

VÝŠKA

 0,8-1m

ŠÍŘKA

 –

KATEGORIE LIST

listnatý stálezelený

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá + růžová

VLASTNOSTI KVĚTŮ

výrazné květy

DOBA KVETENÍ

květen-červen

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

6 (do -23°C)

Rhododendrony jsou širokou skupinou dřevin. Která zahrnuje druhy opadavé, poloopadavé i stálezelené, drobno i velkokvěté. Květy rododendronů jsou jsou velice atraktivní svou stavbou, velikostí i zbarvením. Stálezelené odrůdy plní svým olistěním i v zimním období, podobně jako jehličnany, okrasnou funkci.

Schneekrone je moderní odrůdou velkokvětého pěnišníku s výraznými sněhově bílými květy a jemnými růžovými tóny.

Rododendrony dávají obecně přednost spíše polostínu. Kořeny rostou mělce podobně jako u magnólií, proto je nesázejte hluboko. Půdu potřebují kyselou o pH 4,5-5,5, bohatou na živiny a neustále vlhkou. Ideální směs ke kořenům je rašelina smíchaná s lehkou (ne vápnitou) zahradní zeminou. Pro zamulčování je vhodné rostliny zasypat tlejícím listím či drcenou kůrou. Hnojení se nedoporučuje, maximálně směsi na podporu tvorby květů. Mrazuvzdorný do -23°C.

Rhododendron ‚Red Jack‘

pěnišník, rododendron
Rhododendron 'Red Jack'

VZRŮST

střední keř

VÝŠKA

 1-1,5m

ŠÍŘKA

KATEGORIE LIST

listnatý stálezelený

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

červená

VLASTNOSTI KVĚTŮ

výrazné květy

DOBA KVETENÍ

květen-červen

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

6 (do -23°C)

Rhododendrony jsou širokou skupinou dřevin. Která zahrnuje druhy opadavé, poloopadavé i stálezelené, drobno i velkokvěté. Květy rododendronů jsou jsou velice atraktivní svou stavbou, velikostí i zbarvením. Stálezelené odrůdy plní svým olistěním i v zimním období, podobně jako jehličnany, okrasnou funkci.

Red jack je novější odrůdou velkokvětého pěnišníku s výrazným jasně červeným květem o průměru až 10 cm a pěkným olistěním.

Rododendrony dávají obecně přednost spíše polostínu. Kořeny rostou mělce podobně jako u magnólií, proto je nesázejte hluboko. Půdu potřebují kyselou o pH 4,5-5,5, bohatou na živiny a neustále vlhkou. Ideální směs ke kořenům je rašelina smíchaná s lehkou (ne vápnitou) zahradní zeminou. Pro zamulčování je vhodné rostliny zasypat tlejícím listím či drcenou kůrou. Hnojení se nedoporučuje, maximálně směsi na podporu tvorby květů. Mrazuvzdorný do -23°C.

Rhododendron ‚Moerheim‘

pěnišník zakrslý, rododendron
Rhododendron 'Moerheim'

VZRŮST

nízký/půdopokryvný

VÝŠKA

 0,2-0,6m

ŠÍŘKA

KATEGORIE LIST

listnatý stálezelený

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

fialová

VLASTNOSTI KVĚTŮ

výrazné květy

DOBA KVETENÍ

 duben – květen

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

6 (do -23°C)

Rhododendrony jsou širokou skupinou dřevin. Která zahrnuje druhy opadavé, poloopadavé i stálezelené, drobno i velkokvěté. Květy rododendronů jsou jsou velice atraktivní svou stavbou, velikostí i zbarvením. Stálezelené odrůdy plní svým olistěním i v zimním období, podobně jako jehličnany, okrasnou funkci.

Moerheim je zakrslým zástupcem rodu. Listy jsou zaoblené, tmavě zelené, malé. Rostlina kvete bohatě, malými, fialovými květy.

Rododendrony dávají obecně přednost spíše polostínu. Kořeny rostou mělce podobně jako u magnólií, proto je nesázejte hluboko. Půdu potřebují kyselou o pH 4,5-5,5, bohatou na živiny a neustále vlhkou. Ideální směs ke kořenům je rašelina smíchaná s lehkou (ne vápnitou) zahradní zeminou. Pro zamulčování je vhodné rostliny zasypat tlejícím listím či drcenou kůrou. Hnojení se nedoporučuje, maximálně směsi na podporu tvorby květů. Mrazuvzdorný do -23°C.

Pyracantha ‚Orange Glow‘

hlohyně šarlatová
Pyracantha 'Orange Glow'

VZRŮST

střední keř

VÝŠKA

 2-3m

ŠÍŘKA

 –

KATEGORIE LIST

listnatý stálezelený

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

 –

VLASTNOSTI KVĚTŮ

nevýrazná/nekvete

DOBA KVETENÍ

 –

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín a stín

USDA – klima zóna

5 (do -29°C)

Hlohyně je stálezelený keř s rozložitým, hustě rozvětveným růstem. V případě, že ji použijete na výsadbu živého plotu, tak vám díky trnům, které keř pod listy má, stěnou nepronikne ani kotě.

Hlohyně se pěstují především pro své pěkně vybarvené plody, které na rostlině dozrají v průběhu podzimu  a zůstávají na ní až do jara. Pyracantha ‚Orange Glow‘ je stálezelená odrůda se sytě oranžovými, kontrastními plody. Je šlechtěná proti chrobám a škůdcům, se kterými některé starší odrůdy mívaly potíže. Má trny.

Hlohyně je nezmar. Vyhovují jí těžší jílovité půdy, snáší sucho a upřednostňuje vápnitou půdu před kyselou. Hlohyně jsou vhodné i na výsadby do živých plotů, kterými neproleze ani kočka. Plně mrazuvzdorné do -29°C.

Prunus serrulata ‚Royal Burgundy‘

třešeň pilovitá, sakura
Prunus serrulata 'Royal Burgundy'

VZRŮST

středně vysoký strom

VÝŠKA

 6-8m

ŠÍŘKA

 3-6m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

vínová

BARVA KVĚTŮ

růžová

VLASTNOSTI KVĚTŮ

výrazné květy

DOBA KVETENÍ

duben – květen

NÁROKY NA SLUNCE

slunce

USDA – klima zóna

5 (do -29°C)

Sakury  pochází z Asie, ne jinak je to mu i u odrůdy Royal Burgundy. Tento kultivar se řadí k nejkrásnějším sakurám vůbec. V naší oblasti je poměrně oblíbený, ale takhle krásných stromů není nikdy dost.

Royal Burgundy je malokorunný, pomalu rostoucí strom, má široce trychtýřovitý tvar a ve stáří se větve mírně sklápějí. Listy jsou eliptické, dlouze zašpičatělé. Během celého vegetačního období mají purpurové zbarvení, které se mění až na podzim ve světlejší červenofialovou barvu. Květy mají sytou růžovou až fialovorůžovou barvu. Je to podívaná, která by mohla trvat celý rok!

Vyhovuje mu vlhká, živná a nepřemokřená půda, i vápnitá. Vhodný je jak do zahrad, tak obytných částí i jako stromořadí. Celkově se jedná o velic nenáročný strom na pěstování. Mrazuvzdorný do -29°C.

Prunus serrulata ‚Kanzan‘

třešeň pilovitá, sakura
Prunus serrulata 'Kanzan'

VZRŮST

středně vysoký strom

VÝŠKA

 5-8m

ŠÍŘKA

 4-5m

KATEGORIE LIST

listnatý opadavý

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

růžová

VLASTNOSTI KVĚTŮ

výrazné květy

DOBA KVETENÍ

duben – květen

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

5 (do -29°C)

Sakury  obecně pochází z Asie, ne jinak je to mu i u odrůdy Kanzan. Tento kultivar se řadí k nejkrásnějším sakurám vůbec. V naší oblasti je poměrně oblíbený, ale takhle krásných stromů není nikdy dost.

Kanzan je malokorunný strom, má široce trychtýřovitý tvar a ve stáří se větve mírně sklápějí. Listy jsou eliptické, dlouze zašpičatělé. Na jaře jsou bronzově zbarvené, během léta jsou tmavě zelené a na podzim se mění na žlutou až oranžovou barvu. Květy mají světle růžovou barvu a v období květu holý strom doslova obalují. Je to podívaná, která by mohla trvat celý rok.

Vyhovuje mu vlhká, živná a nepřemokřená půda, i vápnitá. Vhodný je jak do zahrad, tak obytných částí i jako stromořadí. Celkově se jedná o velice nenáročný strom na pěstování. Mrazuvzdorný do -29°C.

Prunus laurocerasus ‚Rotundifolia‘

bobkovišeň lékařská
Prunus laurocerasus 'Rotundifolia'

VZRŮST

vyšší keř

VÝŠKA

 1,5-3m

ŠÍŘKA

 1-2m

KATEGORIE LIST

listnatý stálezelený

BARVA LISTŮ

zelená

BARVA KVĚTŮ

bílá

VLASTNOSTI KVĚTŮ

výrazné květy

DOBA KVETENÍ

duben – květen

NÁROKY NA SLUNCE

slunce a polostín

USDA – klima zóna

6b (do -21°C)

Bobkovišeň se řadí k hojně používaným a spolehlivým stálezeleným listnatým keřům u nás. Bobkovišně kvetou drobnými bílými květy, které jsou složeny do zajímavého květenství. Po opylení se vytváří leskle černé plody, které jsou zajímavé především pro ptactvo. Pro člověka jsou mírně jedovaté. Popisovaná odrůda prakticky nekvete.

Rotundifolia má svěže zelené lesklé listy, oproti ostatním kultivarům poměrně okrouhlého tvaru. Typické je pro ní husté zalistění od země, čímž působí upraveně a čistě. Vhodná je na výsadbu živých stěn i soliterně. Jedná se o nadprůměrně hezký keř, který ozdobí každou zahradu. Střih je v případě potřeby vhodný v polovině léta.

Má ráda vlhkou půdu, ne však přemokřenou, mírně kyselou a bohatou na živiny. Pokud začnou listy žloutnout bývá to podobně jako u ibišků přemokřením, nebo nedostatkem živin či silně vápenatou půdou. V zimě, pokud nemrzne, tak je důležité zalévat. Rostlina nesmí přes zimu vyschnout. V případě omrznutí větviček stačí zakrátit, rostlina brzy obrazí. Mrazuvzdorná do -21°C.