Parfums.cz

Moderní a svěží interiér dostal nový rozměr v kombinaci s krásnými květinami v designových květináčích.

Provedení interiérové zeleně zcela hygienicky a čistě

Díky speciálním substrátům na bázi zeolitových a lávových minerálů můžeme zpestřit interiéry s vysokými hygienickými požadavky. Sem spadají nejen kancelářské prostory, hotely, ale i zdravotnická zařízení.

Oproti klasickým substrátům, u kterých probíhá rozklad obsažené organické složky, nemají minerální substráty žádný negativní dopad na kvalitu prostředí budov.