Terénní úpravy

Terénní modelace pozemku a příprava vegetační vrstvy jsou základem dobře fungující zahrady.

Rostlinu můžete přesunout prakticky kdykoliv, terén pod ní překopete těžko.

Svoji práci děláme s vědomím, že na tento svět bude dohlížet dlouhá léta od data realizace. Pro modelaci terénů používáme od velkých bagrů přes malé až po mini bagříky a zaručeně vždy přiložíme ruku k dílu. Finální modelace terénu je poctivou ruční prací.